Følg

Närvaro

För att lärarna ska kunna föra elektronisk närvaro i systemet, krävs det blott några enkla inställningar och överväganden i Speedadmin.

Under Grunddata – Närvaro orsak anges de alternativ man önskar för registrering av närvaro - exempel på bilden nedan.

  • Närvaro orsak - ange namnet för närvaro
  • Färg - välj en färg som matchar orsaken, t.ex. grön för närvarande
  • Ordningsföljd - i vilken ordningsföljd orsaker ska visas vid närvaro
  • Aktiv - om orsaken ska vara synlig/användas till att föra närvarolistor
  • Närvaro - indikerar i systemet om orsaken anger närvaro eller inte närvaro
  • Kritisk - används till Speedadmins listor och portalfunktionen för superanvändare och lärare, kan sortera på kritisk frånvaro.

Listor - Närvaro här finns översikt för alla lärare

 

Vid att välja lärare samt vecka/period  - visa som lista, får man den önskade översikt:

  • Vecka/Dag
  • Elever
  • Närvaro orsak = färg

Det är även möjligt att skriva ut denna lista som PDF.

Portal översikt

Genom att lägga till portal-funktionen "Senaste elev avbokningar", kan man få en överblick över alla närvarolistor på en gång.

Nedan hittar du en manual som beskriver hur du sätter ihop dina Elektroniska närvaroscheman efter dina egna behov och önskningar.

 

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk