Følg

Avanmälningsfunktion

Avanmälningsfunktion

 

I denna vägledning beskrivs det hur man ställer in och använder Avanmälningsfunktionen i Speedadmin.

Avanmälningsfunktionen är en ren notifikationsfunktion, här kan elever önska att avanmäla sig från enstaka eller alla ämnen. Därefter kommer administration/superanvändare behandla önskan om avanmälningen och beskedet till eleven sker manuellt. Eleven blir inte automatiskt avanmäld ifrån de/det ämnen som de avanmäler sig ifrån.

I efterhand kan man göra rapporter/listor på elevernas svar som gjorts vid avanmälan.

 

Avanmälningsfunktion 

Grunddata - (Åter)Anmälan 

  1. Om man vill göra avanmälningsfunktionen tillgänglig för eleverna ska man kryssa i ”tillåt avanmälan”.

Det rekommenderas att avanmälningsfunktionen inte är öppen i den period där återanmälan utförs, men resten av året kan den vara öppen.




Avanmälningsfunktionen är nu inställd och synlig för eleverna överst i menyraden.

 

  1. På fliken ”Frågor (avanmälan)” skriver man in de frågor som man vill att eleverna ska svara på vid avanmälan.

Det här bör övervägas att ha med i avseende för svarsalternativ som kan användas i efterföljande statistik och eventuell åtgärd för att eleven ska fortsätta med ämnet.

  • Varför vill du sluta?
  • När vill du gärna sluta?
  • Allmän information till statistik

Det krävs att man besvarar alla frågor i detta sammanhang, elever kan inte genomföra en avanmälan utan att ha svarat på alla frågorna.

 

  1. Informationstext som beskriver regler för avanmälan m.m. förs in under fliken ”Texter”.
     
  1. Inställning av Avanmälningsorsak ställs in på följande sätt:

Grunddata - Avanmälningsorsak

Orsaker till avanmälan kan användas när man avanmäler elever, även efteråt då man kan föra statistik på orsakerna till elevernas avanmälningar.

 

  1. Anpassa mallen för det bekräftelse e-mail som automatiskt skickas ut till betalaren när avanmälning utförts: Grunddata - Mall - Avanmälan elevbekräftelse

 

Elevens avanmälning

 

I översta menyraden kommer “Avanmäld” vara synlig för alla elever:

 

När eleven/vårdnadshavare trycker på knappen kommer informationstexten för avanmälan bli presenterad. De kan då ange vilka av deras nuvarande ämnen som de önskar att avanmäla sig ifrån, samt besvara frågorna.

Sen trycker eleven på “Skicka avanmälan” och får då ett kvitto visat. Det skickas automatisk ett bekräftelsemail till betalaren.

 

Behandling av elevens avanmälan

 

När en elev har genomfört en avanmälan kommer det bli synligt för superanvändare i Meddelanden :

 

 

Genom att trycka på “Elever som ska avanmälas” får man en överblick över de elever som vill avanmäla sig. Elevernas status kommer automatiskt visas som “Nya”. När man behandlar elevens avanmälning trycker man på ”Igång” bredvid gällande eleven.

När det är färdigbehandlat trycker man på ”Stäng”.

 

Överst på listan väljer man vilken status man önskar att se.
Elever som ligger under ”Stängt” kommer försvinna ifrån listan när man byter läsår.
  

 

Genom att trycka på pilen bredvid namnet kommer man att kunna se vilket ämne eleverna vill avanmäla sig ifrån, samt svaren på avanmälningsfrågorna.

 

Det kan rekommenderas att gå direkt till elevens grunddata och skicka besked till betalare om att avanmälningen är utförd. Utöver det behandlas eventuell betalning på avslutande ämne/ämnen med detsamma.

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 1 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk