Følg

Klargør fakturering/bogføring til ny sæson

De grundlæggende rater (stamdata -> rater) og taksternes rater skal opsættes/redigeres for hver ny sæson.

Dette gøres på følgende måde:

  1. Vælg den ”nye” sæson i speedadmin.

  1. Gå ind i STAMDATA -> RATER. Vælg her knappen ”kopier fra sidste sæson” (se billede)

HUSK! Hvis der bruges flere betalingsarter skal man kopiere raterne for hver betalingsart.

 

Herefter kopieres de grundlæggende rater fra forrige sæson og datoen rulles automatisk op.

 

  1. Gå herefter ind på STAMDATA -> TAKST. Her kan man gå ind på hver enkelt takst og vælge knappen ”Kopier fra sidste sæson”. Her er det vigtigt at gennemgå hver takst grundigt og kontrollere følgende informationer for takstens rate:
  • Sidste fuld pris dato og sidste dato med betaling. (Er dette korrekt for denne sæson ?)
  • Beløb
  • Periode (Det er ofte nødvendigt at ændre denne tekst når man inkluderer årstal)
  • Giver rabat (Sættes ”ja” her KAN der beregnes rabat på raten)

HUSK! Der kan tændes og slukkes for en rate på kontingentet. Er knappen til venstre rød opkræves raten ikke.

Når rater og taksterne er gennemgået kan alle betalinger i systemet opdateres. Dette vil lægge beløb på alle elever knyttet til undervisning.

  1. Gå ind på STAMDATA -> BETALINGSFUNKTIONER. Vælg Start opdatering knappen under Opdater manglende betalinger. Dette vil som teksten på knappen indikerer gennemgå alle systemets kontingenter og påligne dem eleverne. Denne knap kan også bruges når man efterfølgende har tilføjet takster eller eventuelt har oprettet nye undervisningstilbud og ønsker at opdatere betalinger.

HUSK! ”Opdater manglende betalinger” påfører kun priser på elever der ikke har nogen betalinger påført. Er der betalinger påført en elev og man ønsker at opdatere en allerede påført betaling på en elev skal denne betaling først slettes og derefter igen ”opdateres”.

 

Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 2 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.