Følg

Planera fakturering för nytt läsår

Inställning av taxor och ämnen är oberoende av läsåret, men tariffer ska justeras för varje nytt läsår. 

Detta sker på följande sätt:

  1. Grunddata - Tariffer - Kopiera från förra läsåret- Härmed läggs de grunddata-tariffer (höst/vår) in som används för detta läsåret:

Om det används flera betalningstyper måste man kopiera in tarifferna på alla typerna.

 

  1. Grunddata - Taxa : Härefter genomgår man alla taxor och kopiera in tarifferna till varje taxa. Kontrollera även att pris och text är korrekt för det nya läsåret:

 

Det rekommenderas att både höst och vår tariffen är aktiva (gröna), då man därmed kan hantera hela årets fakturering regelbundet.

 

  1. Grunddata - Betalningsfunktioner - Uppdatera betalningar

Skapa utestående betalningar - Påbörja uppdatering: här pålägger systemet alla betalningar till eleverna (styrs av vilken taxa på de ämnen/grupper eleverna får undevisning i)

Uppdatera rabatter- Påbörja uppdatering: här hämtar systemet automatiskt de rabatter som skolan erbjuder, såsom flerämnes- och/eller syskonrabatt, och som dras av i den pålagda betalningen hos eleven

* MEN! - innan man gör detta ska man kontrollera att alla ämnen/ämnestyper har de rätta taxorna anknutna

 

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk