Følg

Timeberegning versjon 2.0

Timeregnskab / Timer 2.0

Denne vejledning beskriver opsætning og funktioner i det Timeregnskap som er oppdateret og publiseret sommeren 2018 (2.0)

 

Opsætning

For at kunne begynde at bruge Timer 2.0 skal følgende oppsettes:

  1. Aktivere det nye Timeregnskaps funksjon (kontakt Speedadmin)
  2. Leseplikt på Fag + Aktivitet (Stamdata)
  3. Rammetid (Stamdata – Innstillinger)
  4. Bookingtyper -> Bunden tid? (Stamdata – Bookingtyper)
  5. Lønnsforhold

 

1. Hvis Timer 2.0 ikke allerede er aktiveret kontaktes Speedadmin (support@speedware.dk)

2. Leseplikt på alle fag må tjekkes. Dette kan gøres på Lister -> Listebibliotek -> Fag -> 

* Fag - oversikt aktive fag

På denne liste er det muligt at tjekke og redigere leseplikten for alle fag på én gang:

 

3. Stamdata -> Innstillinger kan rammen for Arbeidsplanfestet tid redigeres. Standard er sat til 1300 timer, men såfremt man har en lokalavtale med annet tal kan dette redigeres her.

 

4. For at bookingregnskabet for henholdsvis Bunden og Ubunden tid vil fungere korrekt, knyttes de ønskede bookingtyper til disse puljer på Stamdata -> Bookingtyper

Bunden tid feks. Konsert, Møte, Reisetid mfl.

Ubunden tid feks. Foreberedelse, Egen øvning mfl.

Derudover er det muligt at angive om bookingtyperne skal telle som arbeidstid, hvilket betyder at bookinger teller med under "Arbeidsplanfestet tid"

 

5. For at få en beregning på hver lærer skal de korrekte Lønnsforhold angives på hver lærer. Dette kan gøres på lærerens stamkort eller Timer:

 

Beskrivelse

Øverst på Timer angives for hvilke avdelinger samt pr. hvilken dato man ønsker at se beregningen for. Timeregnskapet gør opgaver opp pr. år, men med udgangspunkt i antal elever/opgaver tildelt per den valgte dato:

Selve Timeregnskapet er opdelt i følgende informasjon;

Aftalt (timer/prosent) - her er det muligt at planlægge hvor mange timer/prosent læreren skal have for hvert fag/aktivitet, samt hvor mye Bunden og Ubunden tid den avtalte tid generer. 

Tildelt (timer/prosent) - her kan man se hvor mange timer/prosent som de faktisk tildelte elever, grupper, aktiviteter beregnes til, samt hvor mye Bunden og Ubunden tid den faktisk tildelte tid generer. 

Differense - her kan differens imellem Avtalt og Tildelt tid ses.

Nederst på siden ses "Difference i forhold til Lønnsforhold". Her holdes henholdsvis Aftalt og Tildelt prosent opp i mod de samlede aktive lønnsforhold, og giver dermed hurtigt et overblik over lærerens status for antal timer.

Det er muligt at åbne alle linier med ">" ikon for at få mere info. Her er det også muligt at velge et Fag/Aktivitet og se den egentlige utregning for det valgte Fag/Aktivitet til højre:

Man kan direkte på faget redigere i det avtalte antal elever/prosent 

Man kan overfører det faktisk tildelte antal prosent til avtalt

Man kan nulstille sin avtalte tid eller helt slette faget fra timeregnskapet (kun hvis ingen aktive elever på faget)  

 

Til højre vises en specificeret utregning pr. tildelt elev/gruppe/aktivitet: 

 

Markeres "Bunden tid" får man op et "skufferegnskap", som giver mulighed for at planlegge hvad den bunden tid skal anvendes til. Dette er valgfrit og man trenger ikke at definere den fulde Bunden tid om man ikke ønsker.

Man kan desuden se en liste over faktiske bookinger pr. bookingtype ved at trykke på 

 

Markeres den enkelte bookingtype kan det yderligere specifiseres hvad disse timer skal anvendes til. Dette er naturligvis også valgfrit, og er bare tenkt som et planleggningsverktøy.

 

Nederst på Timer ses en oppsummering av alle avdelingers samlede timer, heraf hvor mye arbeidsplanfestet tid dette svarer til, og endelig differense i forhold til alle aktive lønnsforhold på læreren. 

 

Markeres "Heraf arbejdsplanfestet tid" linien kommer opp oversikt over booket arbeidstid samt kvelds og helg bookinger. Oversigten over Arbeidstid referer til alle bookinger som læreren har i timeplanen (såvel Arbeidstidsbookinger som vanlige bookinger med en bookingtype der tæller arbeidstid).

Oversigten kan gøres for hele sesongen eller for en defineret periode (Dato):

Det er desuden muligt at få en oversikt pr. uke ved at bruke 

 

Se evt. seperat veiledning for registrering av arbeidstid; 

 

 

 

Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.