Følg

Lovschema

Lov- och helgdagar ska definieras varje gång man skapar ett nytt läsår.

Det finns lovscheman som gäller för bokning av undervisningen (gäller från första undervisningsdag till sista undervisningsdag). Sen kommer det vara ett till lovschema som gäller för bokning av lärarens planering av arbetstid (gäller hela året 1/8–31/7)

Lovschema (undervisning)

Man kan skapa flera lovscheman. Det skapas ett lovschema som är standard som gäller för alla ämnen, utöver det kan man lägga till speciella lovscheman som kan gälla (som tillägg) för speciella ämnen.

Har man tex MGK kommer man kunna lägga till ett ”lovschema” som gäller för turné eller undervisningsfria veckor. Detta gör man på följande sätt:

  1. Gå in under Grunddata –Lov- och helgdagar- Lovschemaoch skapa det lovschema som man önskar. Endast ett schema kan vara ”standard”. Lovdagarna i de övriga lovscheman kommer fungera som tillägg till Standardschemat (gäller dock inte lovschema för arbetstid)

  2. Tilldelning - Tilldela lovschema till de ämnen som man önskar, där schemaläggning av ämne kommer ta hänsyn till de lovdagar som ligger i det gällande lovschemat.

 

  1. Lovdagar – 

Ange lovdagar för varje lovschema. Tryck på   för varje lovperiod som ska anges.

  1. a) Ange alla dagar som ska gälla för standardschemat. Alltså lovdagar som gäller all undervisning.
  2. b) Ange de övriga lovdagar per lovschema som eventuellt ska vara som tillägg i standardschemat.
  3. c) Ange lovschemat för arbetstid (se närmare info nedan)

När en lovdag sätts in, efter att man har lagt schema i gällande läsår, så kommer alla bokningar som är kopplade till de berörda ämnena att bli borttagna för denna dag och i största möjliga mån bli flyttade till slutet av läsåret. Det visas tydligt vilka bokningar som kommer bli borttagna samt så får man en varning om de inte kan flyttas till slutet av läsåret.

Om man sätter in fel datum kan man ta bort dessa i efterhand, men bokningar som har blivit borttagna kan återställas – kontakta Speedadmin i detta tillfälle.

 

 

Lovschema för arbetstid

Lovschemat för arbetstid styr bara vilka dagar som efterfrågas, när man bokar arbetstid i lärarens ”Lägg schema”.  

Dvs. att man ska sätta in alla lov, gemensamma 0-dagar och helgdagar från d. 1/8–16 till 31/7–17 oavsett om lovdagarna redan är inlagda i lovschemat Standard. Då denna endast gäller för undervisnings bokningarna.  

När arbetstiden bokas på en lärare och ”Hela läsåret” har valts att bli påverkat, så kommer den placera arbetstid under hela året med undantag av de veckor som det är definierat lovschema för arbetstid.

Man kan boka arbetstid i lovschemat, genom att stå på ”Endast valt datum” i lärarens ”Lägg schema”.

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk