Følg

Ej godkända betalningar

I denna översikt hittar du alla betalningar som faller in under taxornas datum mellan ”Periodstart” och ”Periodslut”. Kontrollera Grunddata-> Taxa, för att redigera perioden under de berörda taxorna. 
Med andra ord kommer elever som har startat senare eller slutat före, godkännas i denna översikt.
 
VIKTIGT! Dessa betalningar ska godkännas innan dessa kan läggas till på en bokföring. 
Fältet och funktioner härunder:
 
Fältet ”Pris”: Här föreslår systemet ett pris beräknat på antal gånger eleven har tagit emot en undervisning och beloppet angivet på taxans grundkort ”pris per Lektion”. Detta pris är endast vägledande. Redigera eventuellt priset och godkänn.
 
Knappen ”Godkänd”: Här godkänner man det i kolumnen ”Pris” satta beloppet. Alternativt kan man välja pilen och: 
  • Sätt till 0 kr och tryck godkänd.
  • Sätt till full pris (det gällande belopp på tariffen) Här är beloppet ännu inte godkänt. 
  • Sätt till fullt pris och tryck godkänd (det gällande belopp på tariffen). Här blir beloppet satt och godkänt på samma gång.
HUSK!
Du kan använda kolumnen ”Orsak” för att se vad orsaken är till systemets beräkning och varför betalningen ska godkännas.
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk