Følg

Ta med i tidrapportering

Ta med i tidrapportering

Tidrapporteringstyp för uppgiftsöversikten.

Lärarens undervisning kan beräknas på 3 olika sätt.

Tidrapporteringstyp

Gånger

Minutter

Räkna i uppgiftslistan

Ja (Antal gånger från grunddata).

Antal på Ämne - den aktuella ämnetyp.(*)

Faktiska antalet minuter

Räknas endast så länge som aktiv på lärare.

Ja (Antal gånger från lærer).

Mängd vilket är tilldelat læreren.

Faktiska antalet minuter

Räknas endast så länge som aktiv på lärare.

Ja (Antal gånger från lærer), män ignorer datum.

Mängd vilket är tilldelat læreren.

Faktiska antalet minuter

Kommer att räkna hela läsåret - oberoende av om det är aktivt.

Nej (Blir inte medräknet).

-

        -          

          -          

 (*) aktiviteter kommer alltid att beräknas utifrån det faktiska antalet gånger.

Detta kan bestämmas för varje enskild elev/grupp/aktivitet på lärarens Timmar på kolumnen Ta med i tidrapportering:

Ja (antal gånger från grunddata) 

Räknas som en fullständig elevplats i hela den period eleven är tillagd på läraren. Dvs, de faktiska minutantal * antal gånger som är registrerat på det gällande ämnet.

Ex. En elev startar d. 15/8 och räknas från läsårsstart som en fullständig elev ett helt år.
Eleven slutar d. 1/10 och därefter räknas den inte med i lärarens tidrapportering. D. 1/1 så tilldelas läraren en ny elev och denna elev fyller ut hela elevplatsen, så de inte ska hämta in den undervisning som inte har varit mellan d. 1/10–1/1.

Det beräknas alltid i hela ”elevplatser” (eller i block) med denna tidrapportering, men elever/grupper räknas endast med i lärarens timmar så länge de finns aktiva lärare. Det är alltså avgörande per vilket datum man ser på lärarens tidrapportering, samt elevens start/slutdatum:

Obs: med denna tidrapporteringstyp kan man alltså inte se fram och tillbaka i tiden. Elever som är tilldelat med start om en månad, kommer inte med i rapporteringen och det gör heller inte elever som har slutat.

För aktiviteter kommer det alltid vara det faktiska antal gångar som det är baserat på.

Ja (antal gånger från läraren) 

Räknas som det faktiska antal minuter och faktiska antal gånger som läraren har eleven. Det kommer fortfarande vara per datum som eleven räknas med, så när eleven har slutat så räknas eleven inte med i lärarens beräkning längre.

Denna tidrapporteringstyp rekommenderas om antal gånger är annat än det normala antal gånger på grunddata – ämne. Denna är speciellt upplagd till grupper där grupperna är annat antal gånger än det ämne som det är baserat på. Eller till grupper där en lärare inte har gruppen hela läsåret, endast i en period.

Ja (antal gånger från läraren), men ignorerar datum

Räknar med de faktiska antal minuter och faktiska antal gånger som läraren har eleven och räknas med i hela läsåret. Dvs. att timmarna räknas med i hela läsåret oavsett vilket datum man ser, men endast de faktiska antalen.

Denna tidrapportering rekommenderas om man önskar att räkna ihop all faktiskt tilldelad undervisning i en ”pool” för hela läsåret. Man önskar alltså inte att kunna värdera undervisningsbelastningen per valt datum, men samlat för hela läsåret.

Generellt rekommenderas det att använda denna tidrapporteringstyp, då den ger det mest rättvisa bilden av lärarens läsår och ger en överblick över hela läsåret. 

Generell inställning för hela skolan

Det är möjligt att bestämma vilken standard-tidrapporteringstyp man önskar att nya tilldelade elever/grupper/aktiviteter ska skapas med och samtidig ändra de redan registrerade elever/grupper/aktiviteter. Detta görs inne på Grunddata - Systemfunktion.

 

Väljer man att ändra tidrapporteringstyp så ställs alla undervisningstyper in (individuell, grupp, bokning, aktivitet) oavsett vad de stod till förr och det är inte möjligt att ångra efteråt. Var därför noggrann med att ändra en typ åt gången. Kontakta gärna Speedadmin om ni är osäkra med erat val.

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk