Følg

Avbokning av lektion.

Avbokning av lektion.

Avbokning av undervisning i Speedadmin görs via lärarens Schema .

Klicka på den röda ikonen  till höger för schemat.  

 

Markera de elever som ska avbokas (se bild ovan), avsluta med att klicka på den gröna knappen "Avboka bokning" uppe till höger på sidan.

Välj orsak till avbokning. (Inne på Grunddata - Avbokningsorsak upprättas de orsaker som man önskar att välja mellan, samt om undervisningen ska ersättas eller om lektionen ska återbetalas) 

Det kan anges en internoch en offentlig  kommentar.

Den interna kommentaren visas endast för superanvändare och lärare, medans den offentliga kan ses av elever och vårdnadshavare under fliken ”Avbokning”.

Man kan även tilldela en vikarie  som undervisningen ska överdras till. Sätt kryss vid ”Kopiera...”  om undervisningen ska ske som ordinär tidpunkt. Ligger undervisningen på en annan tidpunkt ska eleverna dras in i schemat från vikariens ”Lägg schema”  .

Slutligen anger man om man i samma handling önskar att Skicka meddelande  till alla avbokade elever.

Om det finns elever eller grupper som har kommit med i avbokningen, som inte ska avbokas, så kan man ta bort dessa längst ner på sidan innan man går vidare.

Avsluta med att klicka på Avboka bokning  längst ner på sidan.

Avbokning av undervisning görs inte om det finns flera lärare på en grupp och de/den övriga läraren genomför undervisningen.  

Du hamnar till sist i meddelandefunktionen och här kan du skicka e-mail och sms till de elever som har avbokats.

 

 

 

Översikt

På portalen kan man få en överblick över alla avbokningar/ersättningslektioner för den enkla skolan.

På lärarens samt elevens grundkort kan man få ett överblick över de avbokningar läraren haft.

Om man har gjort ett avtal om att en avbokning som obligatoriskt ger ersättningslektion inte ska schemaläggas så kan man ange den som Manuell ersättningslektion på lärarens grundkort – fliken Avbokningar (välj eventuellt ”Alla”).

 

Lärarna ska naturligtvis hålla koll på deras ersättningslektioner som de hittar under ”Lägg schema”. Man kan även göra en lista över ”inte bokade ersättningslektioner”.

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk