Følg

Refusion

For at der kan beregnes refusion i Speedadmin, skal du være opmærksom på flg.:

 • Aflysningstypen skal være sat til ”Ja” på refusion
 • Aflysningen skal IKKE være efterlæst/vikar
 • Ved udregniong af refusion tages der højde for pris pr. år for faget og antal gange man har faget. Dvs. Speedadmin fratrækker diverse justeringer som f.eks. søskenderabat m.m.
 • Aflysninger regnes pr. fag og ikke pr. elev !

Opsætning af økonomisk refusion sker via Stamdata -> Betalinger -> Betalingsfunktioner

 

Vælg fanebladet Refusion

 

 1. Antal aflysninger der skal trækkes fra
  - Her skrives det antal lektioner der tillades aflyst af kulturskolen, inden en elev tildeles refusion for aflyste lektioner.
 2. Mindste pris før refusion
  - Her angives en økonomisk bagatelgrænse inden der udbetales refusion.
 3. Vælg liste til refusion / vis liste
  - Her kan du vælge imellem forskellige lister som ønskes som grundlag for refusionsudregningen. Der findes en standardliste ”Refusion alle”. Denne liste kan bruges hvis der ikke skal tages højde for specifikke fag der evt. ikke skal regnes med. Ønskes der en speciel liste, kan denne laves i listegeneratoren. Tag evt. fat i support afdelingen og få hjælp hertil.
 4. Takst/Rate nr.
  - Her anføres den rate som refusionen skal udbetales på. Vigtigt ! Raten må IKKE være bogført.
 5. Ignorér ”refusionsbeløbet er større end selve opkrævningen”
  - Hvis du sætter flueben her, vil det være muligt at generere et refusionsbeløb der er større end fagets opkrævning. Dette vil medføre et tilgodehavende til eleven og dermed generere et negativt beløb på raten. Vær opmærksom på, at det ikke er alle faktureringssystemer der er i stand til at håndtere dette.
 6. kontrollér liste
  - Her kan du kontrollere listen og dermed få et overblik over listens indhold inden du gennemfører påligningen af refusionsbeløbene på bogføringskladden.
 7. Opret refusionsbetalinger
  - Når du klikker her, vil bogføringskladden blive pålignet de refusionsbeløb du har valgt.
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 1 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk