Følg

Notifikationer

Notifikation

Notifikationer kan i speedadmin benyttes til at underrette brugere af speedadmin om hændelser foretaget i systemet.

Der kan på nuværende tidspunkt notificeres om 3 typer af hændelser i systemet:

 1. Venteliste – Når en elev tilføjes til ventelisten. Både manuelt i systemet ved hjælp af en superbruger eller gennem tilmeldingen både som ny elev og eksisterende elev.
 2. Individuel – Når en elev tilføjes et individuelt fag. Dette kan være en manuel tildeling direkte på faget eller tildelt fra ventelisten.
 3. Grupper – Når en elev tilføjes en gruppe. Dette kan være en manuel tildeling direkte på gruppen eller tildelt på gruppen fra ventelisten.

 

Web notifikationer & e-mail notifikation

Disse notifikationer kan sendes per e-mail eller som en ”web notifikation” i speedadmin. Web notifikationer bliver vist i speedadmin gennem globus ikonet.

Web notifikationer vises omgående efter hændelsen og viser alle aktiviteter for den specifikke hændelse. Disse hændelser kan ses når der klikkes på globus ikonet.

Det er muligt at se notifikationer i en større oversigt hvis der vælges ”Vis alle”

E-mail notifikationer vil sendes ud af systemet og indholdet af e-mailen er fastsat i en e-mail skabelon i systemet. Succesfuld udsendelse af e-mails er som i andre tilfælde afhængig af en korrekt e-mailadresse registreret på modtageren af notifikationen.

Udsendelses metoden og hyppigheden (web notifikation & e-mail) kan styres på 2 niveau:

 1. Globalt (Superbruger) - Her er det muligt at sætte indstillingerne globalt for alle brugerne i en given notifikationsgruppe og specificere notifikationer efter rettigheder og over skrive brugerdefinerede indstillinger for notifikationer.
 2. Brugerniveau - Enhver bruger i speedadmin som har tilknyttet en notifikations profil gennem de globale indstillinger (Stamdata -> Notifikations indstillinger) har mulighed for at sætte sine personlige notifikations indstillinger og definere hvilke fag eller eventuelt grupper de skal gælde for. Dog kan dette over skrives af de globale notifikations indstillinger.

Globale Notifikations indstillinger

For at tilgå de globale notifikations indstillinger gå til:

STAMDATA -> NOTIFIKATIONS INDSTILLINGER

Notifikations profiler

Dette er det første skridt i opsætningen af notifikation. Her vil du se 4 standard profiler som er knyttet til de 4 standard brugertyper i speedadmin.

 • Lærer
 • Elev
 • Værge
 • Superbruger

Disse 4 profiler er når notifikations funktionen bliver aktiveret automatisk tilknyttet til de tilsvarende standardbrugere (elev, lærere, værge og superbruger) og disse profiler behøver ikke tildeles standardbrugerne. Alle notifikationsindstillinger er som standard slukket når funktionen bliver aktiveret i systemet.

Her er det muligt efter behov at oprette nye notifikationsprofiler. Disse kan knyttes til brugerne på brugerens stamkort.

Notifikation hændelser

Ønsker man at aktivere en type af notifikation for en given profil kan dette gøres ved at ændre indstillingen uden for en hændelses fra „Nej“ til „Ja“.

Det er muligt for hver hændelse ved hjælp af "Ja" eller "Nej" at afgøre om den skal udløse en notificering for denne type hændelse.

Notifikationsform og hyppighed

Ved brug af notifikation gennem Web notifikation (Speedadmin globus ikonet) eller gennem e-mail er der mulighed for at indstille hyppigheden for udsendelsen:

 • Straks e-mail - Her udsendes der en notifikation så snart hændelsen foretages. Dette vil også betyde at foretages der fejl vil elever eller brugere blive underrettet hvis der foretages en rettelse. Så denne type af notifikation bør vælges med omtanke.
 • Daglig e-mail - Dette er en daglig opsamlings e-mail som summerer hændelserne for dagen. Dette er et øjebliksbillede for tidspunktet for udsendelsen og inkluderer ikke eventuelle rettelser i løbet af dagen. 
 • Ugentlig e-mail - Dette er en ugentlig opsamlings e-mail som summerer hændelserne for dagen. Dette er et øjebliksbillede for tidspunktet for udsendelsen og inkluderer ikke eventuelle rettelser i løbet af ugen. 

Tidspunktet for udsendelse af daglig og ugentlig e-mail kan fastlægges under indstillinger.

Rettighedsadministration (Obligatorisk eller tilvalg)

Rettighedsadministration – Her kan der bestemmes hvilke rettighedsgrupper der overtager dine globale notifikations indstillinger. Der findes 2 muligheder for at definere rettighedsgrupper.

 • Obligatoriske rettighedsgrupper – Alle rettighedsgrupper der vælges i denne sektion skal overtage indstillingerne for hændelsen og vil have disse indstillinger obligatorisk. Når du senere vælger knappen ”overskriv” kan disse brugere i rettighedsgruppen ikke ændre deres notifikations indstillinger for hændelsen.
 • Tilvalgs rettighedsgrupper– Brugere der befinder sig i rettighedsgrupper som tilføjes i denne menu vil have muligheden for at ændre notifikationsindstillingerne for hændelsen.

Afslut med ”Gem” eller vælg ”Annuller” for at afbryde.

”Overskriv” eller ”Gem” ?

Indstillingerne for hændelsen kan ved afslutning indstilles for alle berørte brugere i med profilen overskrives ved hjælp af knappen ”Overskriv”. Dette kan gøres for en enkelt bruger eller for alle brugere både for 1 hændelse eller for alle hændelser.

"Overskriv specifik" overskriver alt for en specifik profil hvor "overskriv alt" overskriver denne indstilling for alle brugere.

Vær opmærksom på at ”Overskriv” knappen kan ændre personlige indstillinger for brugere og bør anvendes med omtanke. Afslut alternativ med knappen ”Gem”, dette vil sætte standarden for alle fremtidige brugere.

 

Notifikations indstillinger på brugerniveau

Det er muligt for den enkelte bruger at indstille typen  og hyppigheden af notifikationer. Den enkelte bruger kan dog ikke afgøre om en hændelse kan udløse notifikation. Dette afgøres i de globale notofikations indstillinger og på brugerniveau kan der heller ikke overskrives de obligatoriske indstillinger som er sat globalt.

Indstillingerne for brugeren kan ændres ved at klikke på globus ikonet og vælge indstillinger.

Er denne bruger (lærer, elev eller værge) ikke pålagt en obligatorisk opsætning kan notifikationerne for hver hændelse indstilles for både web notifikation og email.

 

Yderligere har en bruger også muligheden for at ”Filtre”. Dette betyder at f.eks. en lærer kan yderligere specificere hvilket fag eller gruppe notifikationerne skal sendes ud for. Dette kan være relevant når en lærer eksempelvis har flere fag eller grupper de underviser.

Husk at afslut med "Gem"for at ændringer træder i kraft.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk