Følg

Ansøgning om friplads

Overblik

Det er muligt at åbne for Friplads ansøgning som et ekstra valg ved tilmeldingen. I den forbindelse kan man opsætte spørgsmål som eleven skal besvare samt en informationstekst.

Elever der vælger at ansøge friplads  i tilmeldingen, vil kunne behandles af superbrugere i et dertil tilpasset menupunkt, hvorved man sikrer behandling i en nem og simpel proces.

 

Opsætning

Funktionen skal aktiveres af Speedadmin i første omgang. Herefter vil den være aktiv på tilmeldingen, men kan de aktiveres på Stamdata –>  Til- og gentilmeldingsindstillinger -> Tilmeldingstræ hvor man velger fag ud fra ”Top":

Spørgsmål som man ønsker stillet i tilmeldingen ifm. friplads ansøgning kan oprettes på Stamdata -> Ressource typer

Tryk på ”+” ud for ressourcen ”Ønsker Friplads ansøgning”, og indsæt her de spørgsmål som du ønsker der besvares ved tilmelding, samt hvordan de skal besvares (felt type):

Man kan med fordel bruge dropdown felt for at prædefinere elevernes valg i tilmelding.

Felttypen ”Filer” giver mulighed for at uploade dokumenter.

Derudover er det muligt at definere en informationstekst på

Stamdata -> Til og gentilmeldings indstillinger –> fanen Tekster –> ”Friplads ansøgning”:

 

Det er her oplagt at definere krav til friplads i denne tekst.

 

Tilmelding

I tilmeldingen vil det være muligt at vælge at man ønsker en friplads når funktionen er aktiveret:

Har elev/værge valgt at ansøge om friplads vil de blive bedt om at besvare spørgsmål som er opsat i forbindelse med ansøgningen. I samme billede vil info teksten blive vist øverst:

 

Behandling af Friplads ansøgning

Elever der har ansøgt om friplads vil komme op med deres besvarelser og status på

Start –> Friplads

Her er det muligt at åbne hver ansøgning ved at trykke på ”>” og se elevens info samt besvarelser ifm. friplads ansøgning.

Det er muligt at ændre status for elevens ansøgning til henholdsvis

  • Nye (her kommer nye ansøgninger ind til at starte med)
  • Under behandling
  • Færdig behandlet
  • Afvist 

Alle statusser behandles manuelt af superbruger, og der sendes ingen email ud automatisk.

 

Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 2 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.