Følg

Sæsonplanlægger

Overblik

Sæsonplanlæggeren har betydning for flere funktioner i Speedadmin:

  • Oprettelse af nye sæsoner – (start/slut)
  • Ferie og helligdagsplanlægning.
  • Skemalægning af alt undervisning samt øvrige bookinger.
  • Beregning af alle læreres arbejdstidskrav.
  • Registrering og optælling af arbejdstid.

Det er derfor vigtigt at sæsonplanerne opsættes korrekt, samt vedligeholdes ved ændringer i sæsonopsætningen.

Med Sæsonplanlæggeren er det muligt at planlægge sæsonens fælles ferie, helligdage og nuldage, for alle sæsonplaner og dermed alle fag i skolen. Derudover kan man med forskellige sæsonplaner definere arbejdsdage med og uden undervisning, og tildele disse til de forskellige fag.

Opsætning sæsonplanlægger

 

Stamdata –> Ferie og sæsonplaner

Funktionen skal første gang aktiveres af Speedadmin.

  1. Angiv feriedage (5 ugers ferie)
  2. Angiv evt. fælles afspadseringsdage (nuldage)
  3. For hver sæsonplan defineres arbejdsdage med og uden undervisning.
  4. opret flere sæsonplaner og tildel dem til de fag de skal gælde.
  5. oprydning/sletning af sæsonplaner samt bookinger.

Status betydning for booking

Bookingtype / Status

Undervisningbooking

(Individuel/Sammenspil)

Manuel booking

 

Arbejdstidsbooking

”rullegardin”

 

Ferie

 

 Ikke muligt at lægge ind  Muligt at lægge enkeltstående booking ind. Ikke repeteret booking. Bliver automatisk sprunget over.  Ikke muligt at lægge ind

 

Nuldage

 

 Ikke muligt at lægge ind  Muligt at lægge enkeltstående booking ind. Ikke repeteret booking. Bliver automatisk sprunget over.  Ikke muligt at lægge ind

 

Helligdage

 

 Ikke muligt at lægge ind  Muligt at lægge enkeltstående booking ind. Ikke repeteret booking. Bliver automatisk sprunget over.  Ikke muligt at lægge ind

 

Arb. dage med undervisningsdage

 

 Muligt at lægge ind, og vil automatisk lægge sig på alle fortløbende ugedag med denne status.  Muligt at lægge alle bookinger ind – enkeltstående eller repeteret.  Muligt at lægge ind. Kan defineres hvilken type arb. dag man vil lægge ind.

 

Arb. dage uden undervisning

 

 Ikke muligt at lægge ind. Springer automatisk disse dage over.  Muligt at lægge alle bookinger ind – enkeltstående eller repeteret.  Muligt at lægge ind. Kan defineres hvilken type arb. dag man vil lægge ind.

 

Ingen status

 

 Ikke muligt at lægge ind. Springer automatisk disse dage over  Muligt at lægge enkeltstående booking ind. Ikke repeteret booking. Bliver automatisk sprunget over.  Ikke muligt at lægge ind.

”Ikke muligt at lægge ind” – kan altid overstyres med Bookinginformation -> Dato -> læg ind med datacirkler.

1. Angiv feriedage

Alle sæsonplaner har fælles feriedage.

Feriedagene som skal defineres er i udgangspunktet de 5 ugers ferie om året i henhold til ferieloven.

Dette defineres ved at vælge ”Feriedage” til venstre og herefter markere de dage som skal tælle som ferie.

For at lave en samlet ferie holdes musen nede og trækkes henover de ønskede dage.

For at lave separate feriedage klikkes én dag af.

Når musen slippes angives feriens navn samt en farvekode:

6 ferieuge skal ikke lægges ind som feriedage – hvis alle har samme 6. ferieuge kan det evt. lægges ind som nuldage.

 

Feriedage trækkes ud når der beregnes arbejdstidstidskrav ud fra sæsonens lønforhold. Se mere info længere nede under ”Timeberegning”.

Det er muligt at booke enkeltstående bookinger i ferie, men ikke arbejdstids bookinger eller løbende undervisning. Undervisning- og arbejdstids bookinger kan tvinges ind på feriedage manuelt med datacirkler.

2. Angiv evt. fælles afspadseringsdage

Det er muligt at angive fælles nuldage som vil gælde for alle sæsonplaner.

Dette defineres ved at vælge ”Fælles afspadsering (nul-dage)” til venstre og herefter markere de dage som skal tælle som nuldage.

 

Det vil ikke være muligt at planlægge arbejdsdage hverken med eller uden undervisning på nuldage. Derfor vil tilsvarende markerede dage samtidig blive fjernet i alle sæsonplaner når nuldage indsættes.

Registrerede nuldage vil ikke blive trukket ud i beregningen af arbejdstidskrav.

 

Helligdage

Alle hele helligdage som er defineret i overenskomsten vil være prædefineret under ”Helligdage”. Det er ikke muligt at tilføje eller ændre helligdage:

 

 

3. For hver sæsonplan defineres arbejdsdage med og uden undervisning.

Arbejdsdage kan defineres på alle dage der ikke er ferie, helligdage eller fælles nuldage.

Det er muligt at differentiere imellem arbejdsdage med undervisning og arbejdsdage uden undervisning. Undervisningsbookinger vil automatisk kun blive booket under dage markeret med ”Undervisning”.

 

Markér ønsket arbejdsdagstype – tryk mus og træk hen over ønskede dag. Weekenddage kan markeres som arbejdsdage ved at trykke på dem enkeltvis.

Når der bookes undervisning, vil lektionerne fordeles over dagene markeret med Undervisning.

 

4. Opret evt. flere sæsonplaner og tildel dem til de fag de skal gælde

Såfremt man har forskellige undervisningsplan for forskellige fag kan flere sæsonplaner oprettes og herefter tildeles til det pågældende fag. Bookinger slettes/tilføjes ikke automatisk når en ny sæsonplan tilføjes et fag, men først når faget bookes i ”Læg skema”.

 

5. Evt. oprydning/sletning af bookinger

Når det er lagt feriedage, nuldage eller arbejdsdage ind uden bookinger vil dette kunne få effekt på eksisterende bookinger, og der vil komme en advarsel i øverste højre hjørne:

Bookingerne bliver ikke slettet eller flyttet før man vælger dette manuelt på listen under ”Undersøg bookinger for de markerede dage” og herefter trykker ”Auto alloker de viste bookinger”. Listen viser alle bookinger som er påvirket af den valgte status/sæsonplan, og skal derfor bruges pr. status/sæsonplan.

Timeberegning

Udregning af faktisk årsnorm bliver udregnet ud fra arbejdsdage i lønforholdets periode * 7,4 timer (pr. arbejdsdage) * løngrad (x/37).

Beregningen kan ses på lærens Timer – Arbejdstid:

Det er muligt at se for hele sæsonen eller pr. dataafgrænset periode:

Beregningen bag ses ved at trykke på ”i” ud for tallet. Først beregnes antal dage – her er det kun de indlagte ”Feriedage” der har betydning for beregningen:

Herefter omregnes hver dag til timer, hvor der tages højde for ansættelsesgraden:

 

Arbejdstidsregistrering

Læg skema –> ”Skift til arbejdstid”

Det er nu muligt at vælge at arbejdstidsregistrering skal gælde hele sæson, kommende, kun valgt SAMT om det skal være for undervisningdage, arbejdsdage uden undervisning eller begge.

Dermed er det nemmere at tilføje og tilpasse korrekt arbejdstid for hver lærere.

Ved at trykke på  ses en oversigt over den valgte sæsonplan.

Det er muligt at se registreret arbejdstid pr. arbejdstidstype, samt en grafisk visning om det passer sammen.

Vis ugeoversigt er det muligt at se timer pr. uge som også findes på lærens Timer – Arbejdstid, hvorved et hurtigt overblik over hele året ses.

 

Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk