Følg

Refusjon

Refusjon

For å beregne refusjon i Speedadmin, må du være oppmerksom på følgende:

 • Avlysningstypen må være satt på ”Ja” på refusjon
 • Avlysningen må ikke være etterundervisning/vikar
 • Ved utregning av refusjon blir det tatt høyde for pris pr. år på faget og antall ganger man har faget. Dvs. Speedadmin trekker fra diverse justeringer som f.eks. søskenrabatt mm.
 • Avlysninger regnes pr. fag og ikke pr. elev!

Oppsetning av økonomisk refusjon skjer via Stamdata -> Betalinger -> Betalingsfunksjoner.

 

Klikk på fanen Refusjon

 

 • Antall avlysninger som skal trekkes fra.

Her skrives inn det antall timer som kan avlyses fra kulturskolens side før en elev får refusjon for avlyste timer.

 • Minste pris før refusjon.

Her skrives den økonomiske bagatellgrense/minstepris som må betales før refusjonen utbetales.

 • Velg liste til refusjon / vis liste

Her kan du velge mellom de forskjellige listene som ligger til grunn for refusjonsutregningen. Det finnes en standardliste ”Refusjon alle”. Denne listen kan du bruke hvis det ikke er nødvendig å ta høyde for spesifikke fag som ikke skal medregnes. Du kan også selv lage en liste i listegeneratoren. Kontakt gjerne supportavdelingen og få hjelp til dette.

 • Kontingent/Rate nr.

Her velges den raten som refusjonen skal utbetales på. Viktig! Raten må ikke være bokført.

 • Ignorer ”Refusjonsbeløpet er større enn selve oppkrevningen”

Hvis du setter hake her så vil det være mulig å generere et refusjonsbeløp som er større enn fagets oppkrevning. Dette medfører et tilgodehavende hos eleven og dermed et negativt beløp på raten. Vær oppmerksom på at det ikke er alle faktureringssystemer som kan håndtere dette.

 • Kontroller liste.

Her kan du kontrollere listen og få et overblikk over listens innhold før du gjennomfører påligningen av refusjonsbeløpene i bokføringskladden.

 • Opprett refusjonsbetalinger.

Når du klikker her så vil bokføringskladden bli på lignet de refusjonsbeløpene du har valgt.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.