Følg

Re-registrering deaktivert - etterbehandling

Klargjøring av elever

Ventelisteopprydning

For at ventelisteelevene skal kunne beholde sin plass på ventelisten anbefales det at de også re-registrerer seg på samme måte som de aktive elevene. Når re-registreringen er deaktivert gjøres en opprydning på ventelisten, og de ventelisteelevene som ikke har re-registrert seg slettes. 

Re-registreringsvalg

Behandling av re-registreringsvalg
Ifb. re-registrering kan du gjøre det mulig for elevene å velge:
•    Å bytte fag (finner et nyt fag som er åpent for påmelding)
•    Timelengde (skriver sitt ønske med en kort tekst)
•    Å bytte lærer (skriver sitt ønske med en kort tekst)
•    Permisjon (legges automatisk på ventelisten med typen ”Permisjon”)
Avhengig av hvilke av disse valgene som kan velges må de behandles utfra re-registreringslisten.

Ferdig med Permisjon elev hentes ventelisten

Elever som har vært på permisjon og har re-registrert seg etter 1 års permisjon kommer automatisk på ventelisten med typen ”Ferdig med permisjon”. Disse elevene bør behandles.

Start – Timeplan

Her kan du få et overblikk over hvilke av lærerne som har overtid, undertid eller avtalt tid. 
Du kan velge hver lærer, og via deres timeoversiktskort under fanen ”Individuell”, legge til elever ved å klikke på knappen ”Legg til elev fra ventelisten”. Her kan du velge mellom alle elevene på ventelisten, og se deres prioritet og når de er opprettet.

Skal læreren ha en gruppe legger du læreren/e til på gruppen sitt stamkort: 
Søk gruppe – velg aktuelle grupper – fanen lærer.

Her legges læreren til og det velges om timene skal inngå i lærerens timeregnskap. Du kan også legge flere lærere til på samme gruppe. Hvis det er aktuelt så velges en lærer som ”Primær” og er den som legger gruppen inn i timeplanen.

Utover dette er det også mulig å legge til div. aktiviteter på læren. Disse kan også kopieres inn fra forrige sesong.

Booking av rom

På hver lærers stamkort kan du under fanen ”Rom” legge inn rom på dager og klokkeslett. Lærerne kan godt legge timeplan uten at rommene er lagt inn, men det kan være en god hjelp for dem å kunne se hvilke rom de har og når de har dem.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.