Følg

Gentilmelding lukket - efterbehandling

Det er muligt at hente en udførlig vejledning i word format nederst på siden.

Klargøring af elever

Ventelisteoprydning

STAMDATA -> (Tilmelding og udmeldelse) venteliste oprydning

I gentilmeldingsprocessen anbefales det, at ventelisteelever også skal gentilmelde sig, lige som aktive elever, for at bibeholde deres plads på ventelisten. Når gentilmelding er lukket foretages en venteliste oprydning. Herved fjernes alle de venteliste elever der ikke har gentilmeldt sig.

Skæringsdato for ventelisteelever - Denne dato tager udgangspunkt i elevens tilmeldingsdato på ventelisten og gentilmeldingsdatoen. Med andre ord vil en elev der ikke har en gentilmeldingsdato eller har en tilmeldingsdato efter skæringsdatoen blive inkluderet i listen og fjernet fra ventelisten.

Undervisningstilbud - Angives et specifikt undervisningstilbud filtreres listen yderligere så kun elever med angivet undervisningstilbud bliver fjernet fra ventelisten.

Afdeling - Her angives hvilken afdeling man vil fjerne elever fra. 

Vis liste - Her kan man kontrollere og se hvilke elever der bliver fjernet inden man træffer det endelige valg med "fjern fra venteliste"


Gentilmeldingsvalg

Behandling af gentilmeldingsvalg

I gentilmeldingsprocessen er det muligt at tillade at elever kan vælge:

•    Fagskifte (finder et nyt fag der er åben for tilmelding)
•    Lektionslængde (angiver ønske med en kort tekst)
•    Lærerskift (angiver ønske med en kort tekst)
•    Orlov (føres automatisk på ventelisten med typen ”Orlov”)

Alt efter hvad man har tilladt i gentilmeldingen skal disse ønsker behandles udfra gentilmeldingslisten.

Tilbage fra Orlov elev hentes ventelisten

Elever der har haft orlov og gentilmeldt sig efter 1 års orlov vil automatisk komme på venteliste med typen ”Tilbage fra orlov”. Disse bør behandles.

Start – Timeplan

Du kan her få et overblik over hvilke lærer der er i overtid, undertid eller tiden passer .

Du kan vælge hver lærer og på deres timeoversigtskort tildele elever på fanen ”Individuel” ved at trykke på knappen ”Tilføj elev fra venteliste”. Her kan du vælge alle elever fra venteliste og se prioritet samt hvornår oprettet.

Skal læren have sammenspil gøres dette på sammenspilsholdets stamkort:
Søg sammenspil – vælg aktuelle sammenspil – fanen lærer.

Her tilføjes læren og det angives om timerne skal indgå i lærens timeregnskab. Det er muligt at tilføje flere lærer til samme sammenspilshold. I den forbindelse vælges en lærer som ”Primær” hvorved vedkommende er den som skemalægger sammenspilstimerne.

Derudover er det også muligt at tilføje div. aktiviteter til læren. Disse kan også kopieres fra forrige sæson.

Booking af lokaler

Under hver lærers stamkort kan du under faneblad ”Lokaler” indsætte lokaler på ugedage og tidsrum. Lærerne kan godt lægge deres skema uden at lokaler er tildelt, men det kan være en god hjælp for dem at se hvilket lokale de har tildelt hvornår.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk