Følg

Stamdata - Stamdata

Aflysningsgrund.

Her angives mulige lærer-aflysningsgrunde samt om aflysning kræver efterlæsning og indgår i refusionsberegningen.

 

Afkrydsningsgrund.

Her angives mulige elev-afkrydsningsgrunde, til brug på afkrydsningslister.

Det bestemmes om afkrydsningsgrunden angiver om eleven er mødt til undervisning eller ej. Kun de afkrydsninger som er "Nej" til fremmødt vises på elevens stamkort (fanen Afkrydsningsliste), samt på elev-portalen, hvis denne er opsat med afkrydsning.

 

Aktivitet.

Her angives prædefinerede aktiviteter såsom møder, sammenspilsdag, koordinatortimer osv.

Der angives også vejledende lektionlængde samt antal lektioner. Aktiviteter kan efterfølgende på læreres timer angives om de medregnes i timeregnskab eller ej. Derudover kan lektionslængde og antal endelig tilpasses her.

 

BrugerType.

Her defineres hvilke brugertyper der kan oprettes i systemet, eksempelvis lærere, eksterne brugere, bestyrelse osv.

 

Ferie og Helligdage.

Indtast Ferie, Helligdage samt andre undervisningsfrie dage, eks. efterårsferie, vinterferie, fridage i forbindelse med jul og påske. Disse bruges i forbindelse med skemalægning, samt ved beregning af sidste undervisningsgang. Det er muligt at oprette flere ferieplaner, der kan tilføjes til Undervisningstilbud. Alle har dog som minimum "Standard"

OBS: Når en ferie indsættes fjerner systemet automatisk alle lektioner der kan være booket i den periode! Vær derfor grundig med at indsætte feriedage hvis det gøres i løbet af sæsonen. 

 

Ferieplaner.

Det er muligt at operere med flere ferieplaner.

Der oprettes én standardferieplan gældende for alle fag, herudover kan der tilføjes specielle ferieplaner der så kan gælde (som tillæg) for specifikke fag.

Har man eks. MGK vil der kunne tilføjes en ”ferieplan” gældende turné eller undervisningsfrie uger.

Fremgangsmåden er følgende:

1. Gå i Stamdata – Stamdata – Ferie –helligdage og opret ferieplanen.

2. Tildel ferieplan til fag.

3. Opret ferie dage.

Følges ovenstående, vil allerede bookede fag blive opdateret med den nye ferieplan.

 

InstrumentType.

I instrumenttyper oprettes instrumentgrupper eks. messing, træblæser i forbindelse med instrumentdatabasen. Derudover tilføjes takster til instrumenttyperne, hvorved evt. differentiering af takst for instrumentleje er mulig.

 

Kontakttyper.

 Her angives de forskellige kontakttyper der kan vælges på en skoles Stamkort.

 

Post-numre.

Her oprettes evt. manglende postnumre.

 

Publiceringstyper

Her angives evt. publiseringstyper der vil kunne vælges når man opretter en booking.

Feks. er det muligt at indsætte "Hjemmeside". Derefter må der laves en kobling imellem skolens hjemmeside og Speedadmins Webservice.

 

Rettigheder.

Brugerrettigheder administreres i denne menu.

Rettigheder kan tilføjes til eksisterende grupper.

Medlemmer kan indmeldes i eksisterende grupper.

Nye rettighedsgrupper kan oprettes og efterfølgende administreres som ovenstående.

 

Skabelon.

Opret skabeloner til automatiske svar-e-mails.

 

Ventelistetype

Her kan evt. ekstra ventelistetyper angives, eller eksisterende omdøbes.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk