Følg

OK15 - Timeberegning/Timer

I denne vejledning præsenteres de overordnede funktioner til den nye timeberegning (OK15).

Der fokuseres på Opgaveoversigt (tidligere Timer), hvor lærernes opgaver aftales og beregnes.

Samt på Læg skema, hvor det som superbruger er muligt at planlægge lærernes arbejdstid i skemaet, med udgangspunkt i deres ansættelsesgrad.

Timeberegningen er udviklet med fokus på:

 1. Mulighed for at planlægge lærernes arbejdsopgaver, og efterfølgende holde dette op mod den faktiske situation i forhold til tildelte elever/sammenspil/aktiviteter.
 2. Kunne tilpasse puljer til alt undervisning, hvorved forberedelse, selvøvning mm. udregnes automatisk pr. elev.
 3. Tilføje bookinger såsom møder mm. med tilknyttet bookingregnskab, så der kan føres regnskab på lærernes deltagelse.

Overvejelser inden brug af OK15-timeberegning:

 • Ønsker man at gøre brug af ”puljer”.
  • Puljer kan defineres som en procentuel andel af den egentlige undervisningstid (beregnet), eller et fastsat timetal pr. sæson (fastsat).
  • Der er mulighed for at definere 2 puljer. Det er frit om man ønsker at køre med 1, 2 eller ingen pulje, og disse kan defineres individuelt for hver skole. Oplægget er dog følgende:
   • Puljer 1 – tid brugt i forbindelse med elever (forberedelse mm.)
   • Pulje 2 – tid brugt internt i skolen (møder mm.)
  • Skal alle fag/lærer have samme pulje-sats (%), eller skal det være individuelt tilpasset til fag/lærer.
  • Hvilke bookingtyper (lærermøder mm.) skal være en del af puljerne.
 • Hvilke aktiviteter skal lægges i lærernes skema, og hvilke skal lærerne selv planlægge.
 • Hvordan skal arbejdstiden fordeles over året.

 

Funktioner i "Opgaveoversigten"

 

Beregningsgrundlag

Det er muligt at lave en planlægning af lærens arbejde som aftalt tid inden læren får tildelt elever og aktiviteter. På denne måde er det muligt at lave en simulering af lærernes aktivitetsniveau pr. sæson.

Efterhånden som elever/aktiviteter tildeles læren vil den faktiske tid beregnes.

Aftalt – Viser beregningen ud fra de aftalte antal gange/minutter på lærens fag, aktiviteter og puljer. Dette kan bruges som en simulering af lærenes aktiviteter.

Faktisk – Viser beregningen ud fra de faktiske elever/sammenspil/aktiviteter læren er blevet tildelt.

Udfra det valgte vises en oversigt øverst, hvor både undervisning (grøn), aktiviteter (blå) og puljer (gul – 1 lyseblå – 2) er beregnet i antal timer om året, og vises grafisk som andel af lønforholdet.

Tilføj aftalt…

Det er her muligt at tilføje aftalte fag, aktivitet eller pulje til lærens planlægningsside. Dette har kun indflydelse på det aftalte og ikke på det faktiske.

Det er efterfølgende muligt at redigere i de aftalte antal. Dette gøres ved at trykke på blyant-ikonet i den kolonne som man ønsker at redigere i. Slet faget fra aftalt ved at køre musen hen over navnet på faget.

Puljer

Det er muligt definere en fast procentsats for hver fag i form af pulje 1 og 2, eller som et fastsat timetal pr. sæson. Puljesatserne bliver overordnet defineret på Stamdata – Undervisningstype.

Det er dog muligt at tilpasse procentsatsen får hver lærer, ved at trykke på blyant-ikonet på Opgaveoversigten.

Endelig er det også muligt at definere et fast antal timer pr. sæson ved at trykke på ”Vis puljer”. Her trykkes på det puljetal man vil tilpasse, og herefter kan man angive om et fastsat antal timer skal tilføjes den beregnede pulje (%-satsen), eller om man kun ønsker at køre med den fastsatte pulje.

Beregning

Nederst på Opgaveoversigten ses en beregning som summere ud fra det valgte beregningsgrundlag (Aftalt/Faktisk), og viser en difference i forhold til det angivet lønforhold.

 

Kom i gang med OK-15 Timer

1. Aktiver den nye timeberegning under Stamdata - Indstillinger

 

 

2. Kopier lønforhold til OK15 - På den enkelte lærers Opgaveoversigten/Timer vælges fanen ”Lønforhold OK15”. Her trykkes på ”Ryd nedenstående, og kopier lønforhold til OK15". På denne måde er det muligt at lave beregninger i den nye timeberegning. Som udgangspunkt kopieres alle lønforhold

 

3. Gå øverst på siden, og skift ”Til ny timeberegning”. Det er muligt at skifte imellem de 2 timeberegninger.

4.Opret aftalt antal elever.

Det er nu muligt at indsætte de aftalte antal fag, aktiviteter, og redigere i puljerne.

 

5. Tilpas puljer enten individuelt på den enkelte lærer:

Eller på Stamdata - Undervisningstype, hvor man kan indsætte en standard procentsats:

6. Bookingtype

 1. Tilføj aktiviteter
 2. Knyt bookingtyper med
 3. Knyt bookinger/arbejdstid i læren Læg Skema

Yderligere info på vej...

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk