Følg

Udmeldingsfunktion

Det er muligt at opsætte en udmeldingsfunktion i Speedadmin, hvorved elever kan ønske udmeldelse af valgte fag.

Såfremt Udmeldelsesfunktionen aktiveres, fungere den som et menu-punkt i elevernes topmenu. Når de vælger den vil de blive bedt om at svare på spørgsmål (defineret af skolen), og der er en info tekst.

I denne vejledning beskrives hvordan man opsætter og bruger Udmeldfunktionen i Speedadmin.

Udmeldfunktionen er udelukkende en notifikationsfunktion, hvorved elever kan ønske at udmelde sig fra enkelte eller alle fag. Herefter vil administration/superbruger behandle ønsket om udmelding, og give besked manuelt til eleven. Eleven bliver altså ikke automatisk udmeldt fra de/det fag som de udmelder sig på. Der kan efterfølgende trækkes rapporter/lister på elevernes besvarelser lavet ved udmelding.

 

Opsætning af udmeldfunktion

 Tjekliste:

1. Tillad udmeldelse - STAMDATA -> UDMELDELSE -> "Tillad udmeldelse"

2. Indsæt spørgsmål - STAMDATA -> UDMELDELSE -> "Spørgsmål"

3. Indsæt udmeldelses tekst (betingelser) - STAMDATA -> UDMELDELSE -> "Tekster"

4. Opret udmeldelsesgrunde - STAMDATA -> UDMELDELSESGRUND

5. Indsæt tekst i email skabelon til automatisk svar på udmeldelse - STAMDATA -> UDMELDELSE -> "Rediger email skabelon"

Brug tjeklisten når du er bekendt med udmeldelsesfunktionen. Er det første gang du skal sætte udmelsesfunktionen op anbefales det at du læser hele guiden herunder.

 

1. Udmeldfunktionen gøres tilgængelig for elever ved at sætte flueben ved “Tillad udmeldelse”.

STAMDATA -> UDMELDELSE

Det anbefales at udmeldfunktionen Ikke er åben i den periode hvor Gentilmelding udføres, men kan være åben resten af året.

Udmeldfunktionen er nu opsat og synlig for eleverne i øverst menulinie.

 

2. På fanen “Spørgsmål (udmeldelse)” opsættes de spørgsmål som man ønsker at eleverne besvarer ved udmeldelse.

Der bør i denne forbindelse overvejes hvilke svar-valg der kan bruges til efterfølgende statistik, mulig behandling for at få eleven til at blive på faget samt relevans.

  • Hvorfor vil du stoppe
  • Hvornår vil du gerne stoppe
  • Generel information til statistik

Alle spørgsmål i denne forbindelse kan markeres som "skal angives", hvorved elever ikke kan gennemføre udmeldingen uden at besvare disse spørgsmål.

 

3. Informationstekst der beskriver regler for udmelding mm. indsættes på fanen “Tekster”.

 

4. Udmeldelsesgrunde indsættes i stamdata.

STAMDATA -> UDMELDELSESGRUND

Udmeldelsesgrundene kan i øvrigt bruges generelt når man udmelder/framelder elever, og dermed efterfølgende trække statistik på årsag til elevernes udmeldelser pr. fag.

 

5. Tilpas email-skabelon for den bekræftelsesmail, der automatisk sendes til betaler når udmeldelse udføres.

STAMDATA -> UDMELDELSE -> "Rediger email skabelon"

 

Elevens udmelding

 

I øverste menulinie vil “Udmeld” være synlig for alle elever.

 

Når eleven/værge trykker på knappen vil de blive præsenteret for Udmeldelsesinformations-teksten. De kan angive hvilke af deres nuværende fag de ønsker at framelde sig, samt besvare de opsatte spørgsmål.

Herefter trykker eleven på “Send udmeldelse” hvorved de får en kvittering vist, og der sendes automatisk bekræftigelses-mail som tidligere nævnt i guiden som del af opsætningen af udmeldelsen. Denne mail vil blive sendt til elevens betaler.

 

Behandling af elevens udmeldelse

Når en elev har gennemført en udmeldelse vil det blive synligt for superbrugere i notificationsbakken.

Ved at trykke på “Elever der vil udmeldes” får man et overblik over de elever der har ønsket udmeldelse.

Eleverne vil automatisk ligge med status “Nye”.

Der er ved udmeldelserne muligt at åbne denne for en detaljeret visning og se detaljeret hvad elevens har skrevet i monnetarer eller hvad eleven har svaret på spørgsmålene.

Når man er ved at behandle elevens udmeldelse kan man ændre status ved at trykke på “Igang” ud for navnet for pågældende elev, og efterfølgende “Lukket” når de er færdigbehandlet.

Her må dog bemærkes at udmeldelsen ikke er udført i systemet når statusen sættes til "Lukket". Dette er en status der hjælper i behandlingen af udmeldelser og kan være nyttig til intern status og filtrering.

Det kan anbefales at gå direkte til elevens stamdata, og sende besked til betaler omkring udmelding er udført. Derudover behandle evt. betaling på afsluttede fag med det samme.

 

 

 

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.