Følg

Noder

Nodebilioteker kan importeres ved hjælp af Excelfiler.

Følgende forudsætninger for import SKAL opfyldes:

1.Inden upload til import omdøbes dokumentnavnet med skolens navn indeholdt i filnavnet som følgende eksempel: Nodebib_Skolenavn.xlxs

2.Filen kan uploades til https://secureupload.speedadmin.dk/

3.Upload af filen følges op af en email til support@speedware.dk 

4.Andre fil formater understøtes som udgangspunkt ikke.

5.Standardfelterne har navnekonventionen der starter med prefix "NODE_" . Disse kan ikke ændres dog behøver der ikke være informationer i kolonnen. Dog skal disse overskrifter for kolonerne ikke overskrives samt node nummereringen kan ikke ændres til et tilpasset format.

6.Alle ekstra felter der ønskes oprettet sættes in som overskrift i kolonner som vist på billed eksemplet herunder. Felterne skal starte med prefix " RES_" derefter kan feltnavnet som det ønskes angivet i speedadmin tilføjes (uden mellemrum). Eksempel "RES_Sangsprog" . Max 10 ekstra felter. Disse ekstra felter angivet i excel arket med prefikset RES_ skal oprettes i jeres speedadmin under STAMDATA -> RESOURCETYPER -> NODER . Her tilføjes navnet på feltet som skal tilføjes i nodebiblioteket og skal tilsvare kolonneoverskriften i excel skabelonen. Eksempelvis: Sangsprog(Speedadmin) = RES_Sangsprog(Excel skabelonen) .

7. Efter et nodebibliotek er importeret vil der ikke blive udført rettelser eller tilføjelser af enkelte datakolonner på nodebilioteker der er importeret.

 

Nodebibliotek skabelonen samt billedforklaringer er vedhæftet denne artikel.

Med venlig hilsen

Speedadmin teamet

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk