Følg

Ferie og helligdager

Ferie- og helligdage skal defineres hver gang man opretter en ny sesong. 

Ferieplaner (undervisning)

Det er muligt at operere med flere ferieplaner. Der oprettes én standardferieplan gældende for alle fag, herudover kan der tilføjes specielle ferieplaner der så kan gælde (som tillæg) for specifikke fag.

Har man eks. lørdagsskole vil der kunne tilføjes en ”ferieplan” gældende undervisningsfrie uger. Fremgangsmåden er følgende:

1. Gå i Stamdata – Ferie og helligdageFerieplaner og opret de ønskede ferieplanen. Kun én af ferieplanerne kan være angivet som "Standard". Feriedage i de øvrige ferieplaner vil funger som tillæg til Standard ferieplanen.

 

2. Tildeling - Tildel ferieplan til ønskede fag, hvorved skemalægning af fagene vil tage højde for de feriedag der ligger i den pågældende ferieplan.

3. Ferie dage - Angiv Feriedage for hver ferieplan. Tryk på  for hver ferieperiode der skal angives.

a) Angiv alle dage der skal gælde for standard ferieplanen. Altså feriedage som gælder alt undervisning.

b) Angiv de øvrige feriedage pr. ferieplan som evt. skal være i tillæg til standardferieplanen.

c) Angiv Arbejdstidferiedagen (se nærmere info i nedenstående)

Når en feriedag indsættes, efter at man har lagt skema i pågældende sæson, så vil alle bookinger knyttet til de berørte fag blive slettet for denne dag, og så vidt muligt flyttet til sidst på sæsonen. Det vises tydeligt hvilke bookinger der vil blive slettet, samt advarsel såfremt de ikke kan blive flyttet til sidst på sæsonen.

Indsættes forkerte datoer kan disse fjernes efterfølgende, men bookinger der er blevet slettet bliver ikke gendannet - kontakt Speedadmin i dette tilfælde.

 

 

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk