Følg

Ferie og sesongplanlegger

Sesongplanleggeren har innvirkning på flere funksjoner i Speedadmin:

  • Opprette nye sesonger – (start/slutt)
  • Ferie og helligdagsplanlegning.
  • Legge timeplan og øvrige bookinger.
  • Registrering av arbeidstid.

Det er derfor viktig at sesongplanene settes opp riktig, og holdes ved like ved ev. endringer i sesongoppsetningen.

Via Sesongplanleggeren kan du planlegge sesongens felles ferie, helligdager og felles avspaseringsdager for alle sesongplanene og dermed også for alle fagene i skolen. Du kan også, med forskjellige sesongplaner, definere arbeidsdager med og uten undervisning og legge disse inn på de forskjellige fagene.

Oppsetning av sesongplanlegger

 

Stamdata –> Ferie og sesongplaner

Første gang må funksjonen aktiveres av Speedadmin.

  1. Velg felles feriedager for lærere.
  2. Velg ev. felles avspaseringsdager. 
  3. For hver sesongplan defineres arbeidsdager med og uten undervisning.
  4. Opprett flere sesongplaner og legg dem inn på deres respektive fag.
  5. Opprydning/sletning av sesongplaner samt bookinger.

Status betydning for booking

Bookingtype / Status

Undervisningbooking

(Individuel/Sammenspil)

Manuel booking

 

Arbejdstidsbooking

”rullegardin”

 

Ferie

 

 Ikke mulig å legge inn  Mulig å legge inn enkeltstående booking. Ikke repetert booking. Blir automatisk hoppet over  Ikke mulig å legge inn

 

Nuldage

 

Ikke mulig å legge inn Mulig å legge inn enkeltstående booking. Ikke repetert booking. Bliver automatisk hoppet over.  Ikke mulig å legge inn

 

Helligdage

 

Ikke mulig å legge inn  Mulig å legge inn enkeltstående booking. Ikke repetert booking. Bliver automatisk hoppet over.  Ikke mulig å legge inn

 

Arb. dage med undervisningsdage

 

 Mulig å legge inn, og vil automatisk legge sig inn på alle fortløpende ukedager med denne status  Mulig å legge alle bookinger inn - enkeltstående eller repetert Mulig å legge inn. Kan definere hvilken type arbeidsdag man vil legge inn

 

Arb. dage uden undervisning

 

Ikke mulig å legge inn. Hopper automatisk over disse dagene. Mulig å legge alle bookinger inn - enkeltstående eller repetert.  Mulig å legge inn. Kan definere hvilken type arbeidsdag man vil legge inn.

 

Ingen status

 

Ikke mulig å legge inn. Hopper automatisk over disse dagene.  Mulig å legge alle bookinger inn - enkeltstående eller repetert.  Ikke mulig å legge inn.

”Ikke mulig å legge inn” – kan alltid overstyres med Bookinginformasjon -> Dato -> legg inn med datasirkler.

 

1. Velg feriedager

Alle sesongplanene har felles feriedager.

Feriedagene som skal defineres er i utgangspunktet de 5 årlige ferieukene, men henviser til hvilke dager som er standard ferie for lærerne. 

Dette defineres ved å velge ”Feriedager” til venstre og deretter markere de dagene som skal telle med som ferie.

For å opprette en samlet ferie så klikker og drar du over de ønskede dagene.

For å opprette separate feriedager klikker du på én dag.

Når musen slippes skriver du inn feriens navn og velger en fargekode:

 

Du kan booke enkeltstående bookinger i en ferie, men ikke arbeidstids bookinger eller undervisningsforløp. Undervisning- og arbeidstids bookinger kan tvinges inn på feriedager manuelt med datasirkler.

2. Velg ev. felles avspaseringsdager

Du kan velge felles avspaseringsdager som vil gjelle for alle sesongplanene.

Dette defineres ved å velge ”Felles avspasering (null-dager)” til venstre og deretter markerer du de dagene som skal telle med som nulldager.

 

Det er ikke mulig å planlegge arbeidsdager, hverken med eller uten undervisning, på nulldagene. Derfor vil tilsvarende markerte dager samtidig bli fjernet fra alle sesongplaner når nulldager legges inn.

 

3. Helligdager

Alle hele helligdager som er definert i overenskomsten vil være predefinert i ”Helligdager”. Det er ikke mulig å legge til eller endre helligdager:

 

 

 

4. Velg elevenes feriedager

Elevenes feriedager brukes utelukkende til å vise hvilke dager som ikke er vanlig undervisning på kulturskolen. Dagene markert som "Elev feriedager" har ingen betydning for booking eller annen funksjonalitet, men vises som feriedager for eleven på elevportalen. 

 

5. For hver sesongplan defineres arbeidsdager med og uten undervisning.

Arbeidsdager kan defineres på alle dager som ikke er ferie, helligdager eller felles nulldager.

Det er mulig å differensiere mellom arbeidsdager med undervisning og arbeidsdager uten undervisning. Undervisningsbookinger vil automatisk kun bli booket på dager markert med ”Undervisning”.

 

Marker ønsket arbeidsdagstype – klikk og dra over ønskede dag. Helgedager kan markeres som arbeidsdager ved å klikke på dem enkeltvis.

Når du booker undervisning, vil timene fordeles over dagene markert med Undervisning.

 

6. Opprett flere sesongplaner og legg dem inn på deres respektive fag.

Såfremt man har forskjellige undervisningsplaner for forskjellige fag kan flere sesongplaner opprettes og legges inn på forskjellige fag. Bookinger legges til/slettes ikke automatisk når en ny sesongplan legges til et fag, men først når faget bookes i ”Legg timeplan”.

 

 

7. Opprydning/sletning av bookinger

Når du har lagt feriedager, nulldager eller arbeidsdager inn uten bookinger vil dette kunne få effekt på eksisterende bookinger, og det vil komme en advarsel i øverste høyre hjørne:

Bookingene blir ikke slettet eller flyttet før du velger dette manuelt på listen under ”Undersøk bookinger for de markerte dagene” og deretter klikker på ”Auto alloker de viste bookinger”. Listen viser alle bookinger som er påvirket av den valgte status/sesongplan, og skal derfor brukes pr. status/sesongplan.

 

 

Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 2 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.