Følg

Listor

Listor

Listfunktion är huvudingången till all data i systemet, dels via de fasta Standard Listor med inbyggda funktioner och dels via de anpassande listorna. 

 • Standard Listor.

 Standard Listor är fördefinierade listor med olika funktioner. Dessa listor kan inte redigeras eller kopieras. 

 • Anpassande Listor.

                     Anpassande Listor består av 3 typer listor:

 1. Lista Bibliotek, innehåller listor som är skapade av Speedadmin. Dessa listor kan kopieres och därefter redigeras för egen användning. Listbiblioteket utvecklas löpande.
 2. Globala Listor, vilket är listor som kan ses av alla användare som har rättigheter till att se globala Listor. Med lämpliga rättigheter kan man också redigera i Globala Listor, som är markerat med en
 3. Listor som inte är Globala alltså egna listor, kan endast ses av den som skapat listan. Förutom om vederbörande själv inte är inloggad (i så fall kan man endast kopiera).

 

Standard Listor 

 • Aktiviteter visar de aktiviteter som är bokade.
 • Avbokningar visar aktuella avbokningar samt alla avbokningar.
 • FlerämnesElever ger en översikt över elever som går till mer än ett ämnen. Denna lista avvecklas eftersom funktionaliteten ersätts av utvidga rabatt möjligheter.
 • Elever utan betalingar ger en översikt över de elever som har varit aktiva i nuvarande läsår, men som inte är pålignet en Taxa.
 • Konserter visar en lista över kommande konsertbokningar.
 • Kontrollera Elevbetalare ger en överblick av de elever som inte har en vårdnadshavare som betalat en eller flera betalningar. Funktionen går tvärs över läsåren, men aktiva ämnen har angivits.
 • ger samma lista som används vid fördelning av elever som står i kö till respektive lärare och grupper.
 • Nya Elever visar en översikt över helt nyanmälda elever som ska godkännas.
 • Närvaro är en länk till funktionen Närvaro. Här kan det skrivas ut närvarolistor samt göras elektronisk närvaro.
 • Utlånade instrument ger en översikt över de instrument som har lånats ut.
 • Vaktmästarlista ger möjlighet för att skriva ut/sända upplysningar till specifika skolor, över de lokaler som är bokade.
 • Återanmälning ger en översikt över Återanmälningsprocessen. Listan hittas även i listbiblioteket och kan här i efterhand kopieras och redigeras. 

Närvaro

Här kan man skriva ut en närvarolista, eller göra en elektronisk närvaro. Listan avspeglar lärarens schema.

Klicka fram till den önskade närvarogrund. (grunden sätts ihop under Stamdata – Närvarogrund) 

Upplysningar, veckodag och ämne kan väljas enskilt, samt vilka veckor som önskas visas. 

Slutligen kan listan visas, skrivas ut eller hämtas som PDF. 

Avbokningar på läraren genomförs via lärarens schema, kommer också visas i listan (med orange färger).

 

  

Avbokningar

Den här listan visar en överblick över kommande avbokningar eller alla som är i nuvarande läsår.

Det är möjligt att registrera en ”ersättningslektion” i kolumnen Manual för ersättningslektion.

Ersättningslektion och Manuelt ersättningslektion betyder att avbokningen inte räknas med i ersättningen. 

 

Avbokningsgrunden anges under Stamdata - avbokningsorsak. Där bestäms det om avbokningen ska ha en ersättningslektion och om det ges ersättning för avbokningen.

 

 

Aktiviteter

Det är en samlad översikt av bokningar som är skapade manuellt. Här finns möjlighet att söka på bokningstypen samt månad/år. 

Det är länk till bokning där man får tillgång till flera upplysningar med hjälp av att trycka på datum. 

De valbara Bokningstyper, är de bokningstyper som är skapade under Stamdata - BokningsTyper

 Listan kan också hittas via Start – Aktivitet/Konsert Lista 

 

FlerämnesElever

Listan innehåller elever som har mer än ett ämne.

Det är möjligt att tilldela en elevataxa till utvalda elever.  

Återanmälan

 

Listan visar de "aktiva" val eleverna har gjort vid en återanmälan. 

De viktigaste grupperingarna är de två nedersta som visar aktiva elever och elever som står i kö som ännu inte har gjort något val i förbindelse med återanmälan.

  

Väntelist filter sorterar bort de elever som är anmälda till ett ämne och står i kö, efter det angivna datum.

Se evt. mer i vägledning för Återanmälan.

 

Kontrollera Elevbetalare

Aktiva Elever och elever som står i kö, som inte har angivit en betalare.

Via elevnr. kan elevens uppgifter kontrolleras.

 

 

Konserter

Listan länkar till Bokningslistan, men med förvalda konserter.

 

 

 

Nya Elever

Nya Elever i skolan, som ska godkännas. 

 

 

Listan ligger också i notifikationsbacken högst upp på sidan, med antal Nya Elever.

 

Vaktmästarlista

Möjlighet för att skapa en lista över beläggning av en viss skola/lokal, samt ut från angivna bokningar.

 

Utlånade instrument

Lista över instrument som är utlånade.

 

 

Kölista

Skolans aktuella Kölista. Det här är samma lista som är tillgänglig när man lägger till elever i ett ämne. 

Avancerad sökning ger möjlighet för att söka på specifik elev.

 

Ny Lista