Følg

Aktivitet och bokningstyper

Aktivitet               

Aktivitet är tänkt som verktyg till att känna igen de timmar som inte är direkta ämnen, eller försäljning där man inte registrerar eleverna (t.ex kåren, förskolor osv.) Det är också tänkt som ett verktyg till att registrera administration eller annan tid. Som antingen kan räknas med i lärarens timmar eller läggas till i schemat utan att att räknas med i timberäkningen.

 

  1. Skapa aktivitetstypen Grunddata – Aktivitet
  2. Skapa en användarbetalning som kan tilldelas Grunddata – Användarbetalning
  3. Sätt in aktivitet på lärarens Timmar
  4. Lägg till användarbetalning samt pris till varje aktivitet på lärarens Timmar

 

Grunddata - Aktivitet

Här anges fördefinierade aktiviteter så som möten, workshop, försäljning av tjänster, koordinator/konsulenttimmar, kontorstid mfl. Det anges också en lektionslängd samt antal lektioner som är vägledande och kan därmed skilja sig för varje lärare och aktivitet som sätts in på Timmar.


 

Start – Timmar eller   - (fliken) Aktiviteter

På den enskilda lärares Timmar kan man nu tilldela aktiviteter. Man kan också ange en titel och ett bestämt antal minuter och gånger. Slutligen anges det också om aktiviteten ska ingå i lärarens timberäkning.

 

Om man placerar 60 min tre gånger kommer det vara en låda på 60 min i lärarens schema. Den placerar sig tre gånger i streck när den dras in. Samma som när gruppen blir aktivitetens startdatum, först den dagen den dras in i schemat. Det är möjligt att ändra om man ska använda datum-fliken tre gånger på bokningen, samt lägga schema. Men det är inte möjligt att ändra på längden á 60 min per låda.

 

Önskar man däremot en mer flexibel lösning där man kan placera aktiviteten löpande i olika längder och tidspunkter så ska man koppla en bokningstyp till Aktiviteten som är beskrivet här under. 

För att kunna föra en bokningsredovisning där man räknar på antal använda timmar, så är det nödvändigt att koppla en Bokningstyp till den fördefinierade Aktivitet.

 

Bokningstyper

Grunddata - Bokningstyper

Först skapas en eller flera bokningstyper som kan vara användbara på aktiviteten. Namnet på bokningstypen är irrelevant så länge det är tydligt för den/de som ska göra bokningen, där den räknas med i deras timmar. I princip kan bokningstyp och aktivitet heta det samma (dock inte nödvändigt).

När man har skapat bokningstypen kan man med hjälp av att trycka på “+” för varje typ lägga till fält och/eller resurser till den typ av bokningar.

 

Grunddata - Aktivitet              

För att koppla den/de önskade bokningstyper till Aktiviteten trycker man på “+” ut för den önskade aktivitet och bokningstyper sätts in.

 

 

På lärarens schema är det nu möjligt att tilldela en aktivitet med totalt antal minuter på en gång, genom att all den tid som är i en pool kan användas av av kontinuerliga och föränderliga tider.

 

Med hjälp av knappnåls-ikonen på lärarens schema kan man göra en bokning av valfri längd på skiftande dagar och veckor.

När man skapar bokningen används den bokningstyp som man har kopplat till aktiviteten och det är dessutom möjligt att ge den en Titel som beskriver vad den gällande tid är använt till.

Nu kommer bokningen framgå i lärarens schema. Det kommer samtidigt framgå på lärarens Timmar hur många timmar som redan är använda och till vad.

 

Obs: på det här sättet kan man endast göra en aktivitet med samma aktivitetstyp per lärare. Detta beror på att bokningen kommer räkna med alla aktiviteter, som bokningtypen är kopplat till.

 

 

Tilldela betalare

På en aktivitet är det möjligt att tilldela en betalare med en tariff.

  1. Skapa först en taxa som kan användas till div. försäljning Grunddata – Taxa – Ny Taxa:

 

 

Tariffer kan göras inaktiva, då de inte automatisk ska lägga betaling på elever via ett ämne, men används som kontingenter som läggs på manuellt. Belopp kan defineres per tilldeling, så detta behöver inte att bli definierat till annat än 0.

  1. Skapa den institution som ska betala för aktiviteten som Användare på Sök – Användare – Ny användare:

Sätt in organisationsnr. i fältet Kundenr.

  1. Det är nu möjligt att tilldela betalare på lärarens Timmar:

 

Det är endast möjligt att lägga till en tariff per Aktivitet. Alternativt är det också möjligt att gå in på Användarens Stamkort och lägga till betalingen utan aktivitet:

 

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk