Følg

Notiser

Notiser

I Speedadmin kan notiser användas till att informera användare av Speedadmin om händelser som sker i systemet.  

Det kan på nuvarande tidpunkt notificeras om 3 typer av händelser i systemet:

 1. Kölista – När en elev läggs till i kölistan. Både manuellt i systemet med hjälp av en superanvändare eller genom anmälan som ny elev och existerande elev.  
 2. Ämne – När en elev lägger till ett individuellt ämne. Detta kan vara manuell tilldelning direkt på ämnet eller tilldelat från kölistan.
 3. Grupp – När en elev läggs till i en grupp. Detta kan vara en manuell tilldelning direkt till gruppen eller bli tilldelat gruppen från kölistan.  

 

Webnotis & e-post notis

Dessa notiser kan skickas per e-mail eller som en ”web notis” i Speedadmin. Web notiser visas i Speedadmin genom glob-ikonen.

Webnotiser visas omgående efter händelsen och visar alla aktiviteter för den specifika händelse. Dessa händelser kan ses när man klickar på glob-ikonen.

 

Det är möjligt att se notiser i en större översikt om man väljer ”Visa alla”.

E-post notiser kommer skickas ut av systemet och innehållet av e-posten är fastsatt i en e-post mall i systemet. Succéfullt utskick av e-post är som i andra tillfällen beroende av en korrekt e-postadress som är registrerad på mottagaren av notisen.  

Utskicksmetoden och frekvens (web notiser & e-post) kan styras på 2 nivåer:

 1. Globalt (Superanvändare) - Här är det möjligt att sätta inställningarna globalt för alla användare i en given notisprofil och specificera notiser efter rättigheter och ersätta användardefinierade inställningar för notiser. 
 2. Användarnivå - Varje användare i Speedadmin som har kopplat en notis profil genom de globala inställningar (Grunddata -> Notis inställningar) har möjligheten för att sätta sina personliga notis inställningar och definiera vilka ämnen eller eventuellt grupper de ska gälla för. Dock kan detta ersättas av de globala notis inställningarna.

Globala notis inställningar

För att komma till de globala notis inställningarna, gå till:

GRUNDDATA -> NOTIS INSTÄLLNINGAR

Notis profiler

Detta är det första steget i inställningen av notiser. Här kommer du se 4 standardprofiler som är kopplade till de 4 standard användartyper i Speedadmin.

 • Lärare
 • Elev
 • Vårdnadshavare
 • Superanvändare

Dessa 4 profiler är när notis funktionen blir aktiverat automatisk tillkopplat till de tillsvarande standard profilar (elev, lärare, vårdnadshavare och superanvändare) och dessa profiler behöver inte tilldelas standardanvändare. Alla notis inställningar är som standard avstängda när funktionen blir aktiverat i systemet.

Här är det möjligt att efter behov skapa nya notis profiler. Dessa kan kopplas till användare på användarnas grundkort.

Notis händelser

Önskar man att aktivera en typ av notis för en given profil kan detta göras genom att ändra inställningen bredvid en händelse, ifrån ”Nej” till ”Ja”.

Det är möjligt att bredvid varje händelse med hjälp av ”Ja” eller ”Nej”, avgöra om det ska utlösas en notifiering för denna typ av händelse.

Notis form och frekvens

Vid användning av notis genom Webnotis (Speedadmin globalikonen) eller så är det möjligt att genom e-mail ställa in frekvensen för utskicket:

 • Snab e-post - Här skickas det ut en notis så snart händelsen är gjord. Detta kommer också betyda att om det görs något fel så kommer eleven eller användaren bli informerad om det görs en rättning. Så denna typ av notis bör väljas med omtanke
 • Daglig e-post – Detta är ett dagligt uppsamlings e-mail som summerar händelserna för dagen. Detta är en ögonblicksbild för tidpunkten för utskicket och inkluderar inte eventuella rättelser i löpet av dagen.  
 • Veckovisa e-post – Detta är ett veckovist uppsamlings e-mail som summerar händelserna för dagen. Detta är en ögonblicksbild för tidpunkten för utskicket och inkluderar inte eventuella rättningar i löpet av veckan.

Tidpunkten för utskicket av dagligt och veckovist e-post kan fastläggas under inställningar.

Rättighetsadministration (Obligatorisk eller tillval)

 

Rättighetsadministration – Här kan det bestämmas vilka rättighetsgrupper som tar över dina globala notis inställningar. Det finns 2 möjligheter för att definiera rättighetsgrupper.

 • Obligatoriska rättighetsgrupper – Alla rättighetsgrupper som väljs i denna sektion ska ta över inställningarna för händelsen och kommer ha dessa inställningar obligatoriska. När du senare väljer knappen ”ersätt” kan dessa användare i rättighetsgrupper inte ändra deras notis inställningar för händelsen.
 • Tillvals rättighetsgrupper– Användare som befinner sig i rättighetsgrupper som läggs till i denna meny kommer att ha möjligheten för att ändra notisinställningarna för händelsen.

Avsluta med ”Spara” eller välj ”Avbryt” för att avbryta.

 

”Ersätt” eller ”Spara”?

Inställningarna för händelsen kan i slutet ställas in för alla berörda användare med i profilen med hjälp av knappen ”Ersätt”. Detta kan göras för varje enskild användare eller för alla användare både för första händelsen eller för alla händelser.

 

"Ersätt specifik" Ersätter allt för en specifik profil där "ersätt allt" ersätter denna inställning för alla användare.

Var uppmärksam på att ”Ersätt” knappen kan ändra personliga inställningar för användare och bör användas med omtanke. Avsluta alternativt med knappen ”Spara”, detta kommer sätta standarden för alla framtidiga användare.

 

Notis inställningar på användarnivå

Det är möjligt för den enskilda användaren att ställa in typen och frekvensen av notiser. Den enskilda användaren kan dock inte avgöra om en händelse kan utlösa notiser. Detta bestäms i de globala notis inställningarna och på användarnivå kan inte de obligatoriska inställningarna som ställs globalt ersättas.

Inställningarna för användaren kan ändras med hjälp av att klicka på globalikonen och välja ”inställningar”.

Är denna användare (lärare, elev eller vårdnadshavare) inte pålagd en obligatorisk inställning så kan notiser för varje händelse ställas in för både web och e-post.

 

Ytterligare har en användare också möjligheten för att ”Filtrera”. Detta betyder t.ex. att en lärare ytterligare kan specificera vilket ämne eller grupp notiser ska skickas ut för. Detta kan vara relevant när en lärare exempelvis har flera ämnen eller grupper som de undervisar.

Kom ihåg att avsluta med "Spara" för att ändringar träder i kraft.

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk