Følg

Läsårsplaner

Överblick

Läsårsplaner har betydelse för flera funktioner i Speedadmin:

 • Skapning av nya läsår – (start/slut)
 • Semester och helgdagsplanläggning.
 • Schemaläggning av all undervisning samt övriga bokningar.
 • Beräkning av alla lärarens arbetstidskrav.
 • Registrering och räkning av arbetstider.

Det är därför viktigt att läsårsplanerna ställs in korrekt, samt underhålls vid ändringar i läsårsinställningen. 

Med Läsårsplaner är det möjligt att planlägga läsårets gemensamma semester-, helgdagar och nolldagar för alla läsårsplaner och därmed alla ämnen i skolan. Utöver det kan man med olika läsårsplaner definiera arbetsdagar med och utan undervisning och tilldela dessa till de olika ämnen.

Inställning läsårsplaner

 

Grunddata –> Semester och läsårsplaner

Första gången ska funktionen aktiveras av Speedadmin.

 1. Ange semesterdagar (5 veckors semester)
 2. Ange eventuellt gemensamma kompensationsledighetsdagar
 3. För varje läsårsplan definieras arbetsdagar med och utan undervisning.
 4. Skapa flera läsårsplaner och tilldela dem till de ämnen de ska gälla för.
 5. Rensning/borttagning av läsårsplaner samt bokningar.

Status betydning för bokning

Bokningstyp / Status

Undervisningbokning

(Individuell/Grupp)

Manuell bokning

 

Arbetstidsbokning

”rullgardin”

 

Semester

 

Inte möjligt att lägga in.

Möjligt att lägga in enskilda bokningar. Inte upprepad bokning. Hoppas automatiskt över.

Inte möjligt att lägga in.

 

Kompensationsledighet

 

Inte möjligt att lägga in.

Möjligt att lägga in enskilda bokning. Inte upprepad bokning. Hoppas automatiskt över.

Inte möjligt att lägga in.

 

Helgdagar

 

Inte möjligt att lägga in.

Möjligt att lägga in enskilda bokning. Inte upprepad bokning. Hoppas automatiskt över.

Inte möjligt att lägga in.

 

Arb. dagar med undervisningsdagar

 

Möjligt att lägga in och kommer automatiskt lägga sig på alla kommande veckodagar med denna status.

Möjligt att lägga in alla bokningar – enskilt eller upprepat.

Möjligt att lägga in. Kan definieras vilken typ arb. dag man vill lägga in.

 

Arb. dagar utan undervisning

 

 Inte möjligt att lägga in. Hoppar automatisk över dessa dagar.

Möjligt att lägga in alla bokningar – enskilt eller upprepat.

Möjligt att lägga in. Kan definieras vilken typ arb. dag man vill lägga in.

 

Ingen status

 

 Inte möjligt att lägga in. Hoppar automatisk över dessa dagar.

Möjligt att lägga in enskilda bokning. Inte upprepad bokning. Hoppas automatiskt över.

Inte möjligt att lägga in.

”Inte möjligt att lägga in” – kan alltid överstyras med Bokningsinformation -> Datum -> lägg in med datacirklar.

 

 1. Ange semesterdagar

Alla läsårsplaner har gemensamma semesterdagar.

Semesterdagarna som ska definieras är i utgångspunkt de 5 veckors semester om året i enligt semesterlagen.

Detta definieras genom att välja ”Semesterdagar” till vänster och härefter markera de dagar som ska räknas som semester.

För att göra en samlad semester håller man nere musen och drar över de önskade dagar.

För att göra separata semesterdagar så klickar man på en dag åt gången.

När musen släpps så anges namn på semestern samt en färgkod:

 

Semesterdagar dras av när det beräknas arbetstidskrav utifrån läsårets löneförhållanden. Se mer info längre ner under ”Timberäkning”.

Det är möjligt att boka enskilda bokningar i semestern, men inte arbetstidsbokningar eller löpande undervisning. Undervisnings- och arbetstidsbokningar kan manuellt tvingas in på semesterdagar med datacirklar.

 

 1. Ange evt. gemensamma kompensationsledighetsdagar.

Det är möjligt att ange gemensamma nolldagar som kommer gälla för alla läsårsplaner.

Detta definieras genom att välja ”Gemensamma kompensationsledighetsdagar” till vänster och härefter markera de dagar som ska räknas som kompensationsdagar.

Det kommer inte vara möjligt att planlägga arbetsdagar, varken med eller utan undervisning på noll-dagar. Därför kommer tillsvarande markerade dagar bli borttagna samtidigt i alla läsårsplaner när nolldagar sätts in.   

Registrerade nolldagar kommer inte bli bortdragna ur beräkningen av arbetstidskrav.

 

Helgdagar

Alla hela helgdagar som är definierat i överenskommelsen kommer vara fördefinierat under ”Helgdagar”. Det är inte möjligt att lägga till eller ändra helgdagar:

 

 

 1. För varje läsårsplan definieras arbetsdagar med och utan undervisning.

Arbetsdagar kan definieras på alla dagar som inte är semester-, helgdagar eller gemensamma nolldagar.

Det är möjligt att differentiera mellan arbetsdagar med undervisning och arbetsdagar utan undervisning. Undervisningsbokningar kommer automatiskt endast bli bokat under dagar som är markerade med ”Undervisning”.

Markera önskad arbetsdagstyp – tryck ner musknappen och dra över önskad dag. Helgdagar kan markeras som arbetsdagar genom att trycka på dem enkelvis.

När det bokas undervisning, kommer lektionerna fördelas över de dagar som är markerade med Undervisning.

 

 1. Skapa eventuellt flera läsårsplaner och tilldela dem till de ämnen som det ska gälla för.

Om man inte har olika undervisningsplaner för olika ämnen så kan flera läsårsplaner skapas och härefter tilldelas till de gällande ämnen. Bokningar tas inte bort eller läggs inte till automatiskt när det tillförs ett nytt ämne på en ny läsårsplan, utan först när ämnet bokas i ”Lägg schema”.  

 

 1. Eventuell rensning/borttagning av bokningar

När det är inlagt semesterdagar, nolldagar eller arbetsdagar utan bokningar så kommer detta kunna få effekt på existerande bokningar. Det kommer då visas en varning överst i höger hörn:

”Du har tagit bort undervisningsdag. Vänligen undersök om det ligger undervisningsbokningar utanför markerad undervisning”

Bokningarna blir inte borttagna eller flyttade före man väljer detta manuellt på listan.
Under ”Undersök bokningar för de markerade dagar” trycker man ”Auto tilldela de visade bokningar”. Listan visar alla bokningar som är påverkade av den valda status/läsårsplan och ska därefter användas pr. status/läsårsplan.

Timberäkning

Uträkning av faktisk årsnorm blir uträknat utifrån arbetsdagar i löneförhållandets period * 7,4 timer (pr. arbetsdag) * lönegrad (x/37).

Beräkningen kan ses på lärarens Timmar – Arbetstid:

Det är möjligt att se för hela läsåret eller pr. dataavgränsad period:

Beräkningen kan ses genom att trycka på ”i” bredvid talet. Först beräknas antal dagar – här är det endast inlagda ”Semesterdagar” som har betydelse för beräkningen:

Härefter omräknas varje dag till timmar, där det tas höjd för anställningsgraden:

 

Arbetstidsregistrering

Lägg schema –> ”Byt till arbetstid”

Det är nu möjligt att välja om arbetstidsregistrering ska gälla för hela läsåret, kommande eller endast vald, SAMT om det ska vara för undervisningsdagar, arbetsdagar utan undervisning eller för båda.

Därmed är det lättare att lägga till och anpassa korrekt arbetstid för varje lärare.

Genom att trycka  kommer du att se en översikt över den valda säsongplanen.

Det är möjligt att se registrerade arbetstider per. arbetstidstyp och en grafisk representation om den passar ihop.

Visa veckovy är det möjligt att visa timmar per dag. veckan finns också på lärartimmarna - Arbetstid, vilket ger en snabb överblick över hela året.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk