Følg

Inför läsårsuppstart

Det är relevant att göra följande uppdateringar inför kommande läsår:

Förberedelse av elever

 1. Genomför och avsluta återanmälan.
 2. Rensning av kölista (Grunddata – Rensning av kölista) – endast när återanmälan är gjord.
 3. Behandla önskemål vid återanmälan (Listor - Återanmälan) – endast när återanmälan är gjord.
 4. Behandla återvända elever (Kölista)
 5. Antagning av elever till lediga platser (Enskild/Grupp)
 6. Schemalägga elever (Lärare - Lägg timmar)
 7. Ändra läsåret som eleverna ska logga in i (Grunddata – Inställningar av anmälan och återanmälan)
 8. Skicka antagnings e-mail till aktiva elever (Listor – Lista bibliotek - Aktiva elever) + evt. elever på kölista som inte har mottagit plats.

 

 Förberedelse av lärare

 1. Kontrollera lärarens anställningsgrad (Start - Timmar)
 2. Tilldela lokaler till lärare (Lärare - Stamkort)
 3. Anpassa löneförhållande + div. uppgiftsöversikter (Lärare - Timmar)
 4. Boka tilldelade elever/grupper/aktiviteter på varje lärare. Möjligt att göra av läraren själv (Lärare - Lägg schema)
 5. Boka div. möten, arrangemang etc. och lägg till lärare
 6. Arbetstid definieras i schema (Lärare - Lägg schema)

Utvidgad vägledning till ovanstående finns här! 

 

Övrig förberedelse

 1. Skapa Lovscheman till elever/grupper som läggs i schema - (Grunddata – Lov & Läsårs planen) Vägledning här!
 2. Förberedning av Fakturering - Vägledning här!
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk