Følg

Inställningar innan Fakturering - första gången

Vid inställning av fakturering för första gången

 1. Ange vilket betalningssystem det ska leveras filar till - kontakta Speedadmin för detta.
 2. Tillpassa betalningstyp + ev. konto
 3. Upprätta taxa för varje betalningstyp
 4. Skapa taxor och lägg till önskad mängd tariffer för varje taxa
 5. Uppsättning av div. rabattfunktioner
  • Syskon/flerämnesrabatt -> (Grunddata -> Rabatt)
  • Max pris vid familjerabatt -> (Grunddata -> Rabatt)
  • Individuell undervisningsrabatt (ensemble som är gratis när man har individuell undervisning) - (Grunddata -> Ämne)
  • Flerämnesrabatt (när man har det samma ämne flera gånger) - (Grunddata -> Ämne)
 6. Uppdatera aktive elever med dem gällande tarifferna - (Grunddata -> Betalningsfunktioner)

Vägledning till ovanstående finns här!

 

Planera fakturering för nytt läsår

 1. Kopiera tariffer från förra läsåret - (Grunddata -> Tariffer)
 1. Kopiera in tariffer på div. taxor + ändra datum och priser. - (Grunddata -> Taxa) 
 2. Uppdatera aktive elever (Grunddata -> Betalningsfunktioner)

Vägledning till ovenstående finns här!

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk