Følg

Ny elev - automatsikt godkännande

Den nya elev-auto acceptfunktionen ändrar flera element vid anmälan, godkännande och den visuella menyn för "Nya elever".

 Ändringar:

 • När en befintlig elev eller vårdnadshavare väljer "Ny elev" vid anmälan, får de tillgång att fortsätta anmälan trots att man redan är registrerad i Speedadmin. I stället för att bli avvisad, vill följande dialog box framkomma där eleven/vårdnadshavaren får följande möjligheter:
  • 1. Få inloggningsinformationer (e-mail)
  • 2. Fortsätta utan inloggning (Möjlighet för att slå ihop eleverna senare i "Nya elever")
  • 3. Välja att logga in för att fortsätta sin anmälan

mceclip0.png

Med hjälp av denna funktion, kan man många gånger lösa problemet med de elever och vårdnadshavare med en befintlig profil, men som glömt att de är registrerade i Speedadmin. De behöver inte upprepa processen eller efterfråga inloggningsinformationer från skolan.

 • En annan ändring är att menyn "Nya elever" får ett annat visuellt utseende och här finns en översikt över nya elever placerade direkt på kölistan.
 • Det innebär att elever INTE längre behöver godkännas (fördel med BankId).
 • Elever ska kontrolleras och markeras med "OK" så att de inte längre visas i "Nye elever".
 • Eleverna får endast 1 automatisk e-mail (Godkänd elev mall)
 • Elementen i den nya menyn är:
  • 1. Filtrera för att se nya elever (inte i elevregistret) eller befintliga som har anmält sig ett eller flera ämnen.
  • 2. Gör det möjligt att filtrera efter avdelning
  • 3. Vid att markera får man möjlighet för att "ställ in vald till "OK", och det är även möjligt att välja att skicka e-mail samtidigt. Därutöver kan man ta bort eleverna från listan. Detta leder inte till några e-mail eller andra åtgärder från systemet, förutom att de inte förekommer i "nya elever".
  • 4. I kolumnen ElevId anges en fusionsikon. Vid att klicka på ikonen, synliggör systemet vilken profil som matchar för sammanläggning. Här kan du välja vilken data du vill behålla i processen. 
  • 5. Här framkommer alla ämnen som är valda vid anmälan. Dessa kan tas bort en i sänder blott vid att trycka på rött kryss.
  • 6. Ta bort elev, raderar eleven från kölistan men profilen behålls i elevregistret.

 Önskar man funktionen aktiverad eller det är frågor, vänligen kontakta support. Ring eller skriv en e-mail til: support@speedware.dk 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk