Følg

Anmälningsträd och Underkategori

Anmälningsträdet visar/”guidar” elever till ämnen man önskar anmäla sig till i Speedadmin.

När sammansättningen av Avdelning – Kategori samt Ämnestyp och Ämnen är på plats i systemet, kan man konstruera sin modell för Anmälan i systemet.

Idéen är en trädstruktur med olika grenar. Varje gren kan innehålla ett villkorligt antal ämnen, samt att ämnen kan förekomma i flera grenar.

Här är det återigen en bra idé att hålla sig till en så enkel struktur som möjligt.

Det är inte nödvändigt att ha en gren till varje ämne. Ex Althorn.

Anmälningsträd: Grunddata - Ämne - fliken Anmälningsträd

  • Vi bygger upp följande trädstruktur:

Det finns även tillgång till Anmälningsträdet här:

Grunddata - Inställningar av anmälan och återanmälan  - fliken Anmälningsträd

Genom att klicka "Välj ämne" lägger man till vilken gren ämnet ska tillhöra.

Vid anmälan vill anmälningsträdet (pr Ämne), synliggöras på följande vis för elever - se bild nedan.

 

 

 

Underkategorier

Grunddata - Ämne - fliken Underkategori

Genom att använda Underkategorier, kan man göra ett Ämne ännu mera detaljerat till sin Anmälan. Det kan t.ex. vara tidpunkter, dagar, skolor, lokaler och dessa vill synliggöras vid anmälan.

Med underkategorier kan elever alltså göra ett önskemål vid anmälan.

Här har vi skapat Ämnet Althorn och gett Ämnet två olika dagar i Underkategori:

 

Det är alltid möjligt att kontrollera uppbyggnaden av Anmälan via testlänken som du hittar här:

Grunddata - Inställningar av anmälan och återanmälan (fliken Generelt) - Anmälningstestlänk (till höger på sidan)

Bilden nedan visar vårat exempel för Ämnet Althorn vid Anmälan -

  

Underkategorier kan även användas till att differentiera i kölistan.  

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.