Følg

Ämnestyp och Ämne

Avdelning – Kategori anknyter vidare till Ämnestyp och Ämnen i Speedadmin. Dessa utgör bl.a. basen för anmälan, betalning och schema.

Ämnestyp: Grunddata - Ämnestyp

Ämnestyp beskriver de olika sätt som Ämnet undervisas i - lektionslängd - antal gånger (under hela Läsåret), samt om det är enskild eller grupp undervisning.

Lektionslängd och antal gånger er blott vägledande, dessa kan man redigera på varje Ämne.

Kom ihåg att begränsa antalet av typer.

Det mest avgörande är om det är Grupp eller Enskild undervisning.

 

Ämnen: Grunddata - Ämnen

Skapa nytt Ämne - Grunddata - Ämne - Nytt Ämne

* Vid skapning av Ämne ska följande information anges:

 • Namn på ämnet
 • Offentligt namn - denna visas vid anmälan
 • Ange avdelning-kategori
 • Fältuppsättning anmälan (om annat än standard)
 • Lässkyldighet (antal timmar ämnet undervisas i pr år)
 • Ämneskod
 • Läsårsplan (om annat än vanlig undervisning)

* Klicka därefter på fliken Ämnestyper, här anger man sättet Ämnet ska undervisas i: 

 • Välj Ämnestyp
 • Antal minuter*
 • Antal gånger*
 • Fullt Läsår
 • Öppen för anmälan/återanmälan
 • Välj Taxa som ska tilldelas vid betalning för ämnet (manual för Elevtaxa klicka här)

(* inte bindande vid gruppundervisning, detta anges slutligen när gruppen efterföljande skapas – Sök – Grupp – Ny grupp)

 

Dessa uppgifter länkar till nästa steg i Speedadmins uppbyggnad - Anmälningsträd för Anmälan och Återanmälan; manual för Anmälningsträd klicka här:

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk