Følg

Justering vid byte till Speedadmin

Uppgifter ”Checklista” vid byte till Speedadmin

 

 1. Skapa avdelning/kategoristruktur.
 2. Skapa de ämnestyper och ämnen som önskas.
 3. Skapa och gå igenom ämnet - lägg till önskad typ, samt flyttning av elever som står i kö och individuella elever.
 4. Ändra referenser/flyttning av grupp-elever.
 5. Gå igenom texter och valmöjligheter vid anmälan.
 6. Kontrollera div. mallar.
 7. Grunddata - Inställningar. Anpassa div. basdata.

  

 1. Avdelningar, Kategori och Anmälningsträd

Uppbyggningen av ämnesstrukturen i Speedadmin är följande och det är av erfarenhet en bra idé att försöka med en så enkel struktur som möjligt.

Se uppbyggningen av avdelningsstrukturen i diagramform på sista sidan.

Ta eventuellt utgångspunkt i den befintliga strukturen i den ursprungliga webbanmälan.

 

Avdelningsstruktur

 • AVDELNING. (tanken är avdelningar med egen ekonomi ex. avd. musik och avd. konst)
 • KATEGORI. (kategorisering av ämne ex. instrument, grupp, småbarn 0-6 osv. eller i ämnen som visuell konst, musik, drama osv.)

Byt namn på befintlig kategori till exempel. "Ursprunglig" eller skapa helt nya kategorier där "NY" läggs till i namnet.

I samband med justeringen kommer alla ämnen efter man gått igenom dom, flyttas till de nya kategorierna. Kategorin "Ursprunglig" innehåller då de ämnen som man inte har gått igenom.

Ämnet kommer placeras i en avdelning med underliggande kategorier.

Althorn kommer exempelvis kunna kategoriseras på följande sätt:
 

 

Anmälningsträd

Anmälningsträdet är ett sätt att visa/”guida” elever till det ämnet som man önskar vid anmälan.

Idéen är att bygga upp en trädstruktur med olika grenar. Varje gren kan innehålla ett villkorligt antal ämnen och ämnen kan visas i flera grenar.

Det är återigen en bra idé att hålla sig till en så enkel struktur som möjligt.

Det är inte nödvändigt att ha en gren till varje ämne. Ex Althorn.

 • Vi bygger upp följande trädstruktur:

Nya elever kan hitta det ämne som önskas via en intuitiv ingång i trädstrukturen som nedanstående.

Anmälningsträdet utgör basen för anmälningsmodellen, men uppbyggningen av Avdelning – Kategori kommer kunna utgöra grunden för uppbyggningen av trädet.

 

Underkategorier

På varje ämne kan det också läggas till underkategorier ex.

Ämnet babyrytmik ligger i kategorien småbarn 0-6 år och i trädstrukturen under ”grenen” småbarn 0-6 år.

Ämnet heter Althorn och kan förekomma på flera dagar. På ämnet kan man ange följande underkategorier:

 

Med underkategori kan elever alltså göra en önskan vid anmälan. 

   

Underkategori kan också vara skolor eller tidpunkter. Underkategorier används till att differentiera i kölistan.                


 

Skapning av Ämnestyper.

Ämnet består av själva ämnet samt en typ. Typen beskriver de olika sätten man kan gå till ämnet på, dels lektionslängd och antal och om ämnet/typen är individuell undervisning eller grupp.

Det mest avgörande vid ämnestypen är om det är grupp eller individuell undervisning. Undervisas det i mindre grupper (2-3 stk. på ett instrument) kan detta göras som individuell undervisning.

Grunddata - Ämnestyp: Här skapas de typer som önskas. Var uppmärksam på att begränsa antalet av typer, om man kan redigera individuellt på varje ämne i respektive kopplad taxa och antal gånger/minuter.

 

  

Skapning och redigering av ämne.

Grunddata – Ämne: Här skapas de ämnen som önskas, med tillhörande ämnestyper.

Du ska nu ange följande information:

 • Namn på ämnet samt en offentlig text (visas vid anmälan)
 • Ange avdelning-kategori
 • Ämneskod (till Dk-stat)
 • Anmälningsfältsätt (om annat än standard – se vägledning och anmälan).
 • Lovplan (om annat än standard)

 

Skapa de typer som ska användas på ämnet. På varje typ anges:

 • Antal minuter och antal gånger (inte bindande vid grupp, då detta slutligen anges när gruppen skapas efterföljande – Sök – Grupp – Ny grupp).
 • Om undervisningstypen ska vara öppen för anmälan/återanmälan.
 • Taxa som ska läggas på elever som har ämnet.

 

 

Flyttning av elever mellan ämnen.

SpeedADMIN använder som utgångspunkt endast ett ämne där elever kan ha olika referenser. 

Detta betyder att elever t.ex. Althorn kan ha följande referenser.

 1. Kölista-referens (aktiv, uppehåll, inte aktiv)
 2. Aktiv på ämnet med lärare.
 3. Inte aktiv på ämnet.

Individuella elever flyttas via Grunddata – Ämne, välj det ämne elever ska flyttas ifrån, klicka på flikbladet elever, markera de elever som man önskar att flytta och avsluta med att klicka ”Flytta”.

 

Det kan vara elever som i samband med konvertering står på en undervisningstyp som inte svarar till antal minuter. På samma sätt flyttas eventuellt elever i kölistan. 

 

 

 

Flyttning av Elever i Grupp.

Elever i kölista till grupp flyttas på samma sätt som de individuella eleverna, under Grunddata-Ämne. 

Elever i en grupp ”flyttas” genom att ändra referensen under Sök-Grupp-Välj. 

 

Grupp - klicka redigera och välj i rullgardinen till den nya referensen.

Elever kan individuellt eller i grupper kopieras/flyttas till annan grupp på fliken elever - funktioner.

 

 

 

Anmälan och återanmälan

Dessa inställningar redigeras under Grunddata – Inställingar av anmälan och återanmälan

Se vägledning i forum ” Det “Nya Anmälningsformuläret” & Inställning av Anmälan”. Eller Nytt läsår och inställing av återanmälan

 

 

E-post och sms mallar

Text till e-post och sms redigeras under Grunddata – Grunddata – Mallar.

 

 

 

Grunddata - Inställningar

Under Grunddata - Inställningar anpassas div. basdata:

 

 

Betalningsmetod - Här väljer man vilken betalningsmetod som används (kontakta Speedadmin för att ändra detta).

Div. info om Kulturskolan läggs till härunder. 

E-mail avsändare

Här kan man skapa olika avsändare som kan användas när superanvändare eller lärare ska skicka meddelanden.

Det kan vara t.ex. skolans offentliga e-mailadress. Det vill säga att om eleven svarar på ett mail så kommer den landa i skolans inkorg och inte lärarens inkorg.

E-mail/SMS signatur

E-mail och SMS signatur är generellt för hela skolan och kommer läggas till på alla e-mails och SMS när de sänds iväg. E-mail signaturen kan dock redigeras innan avsändning.

Filer

Hyreskontrakt - Här kan man ladda upp en mall som används när men lånar ut ett instrument.

Vaktmästarlista - Kan användas till att hänga upp vid lokal, så man kan se vad och vem som är i lokalen.

Bilder

Under fliken bilder, kan du ladda upp bilder till Speedadmin, som du kan använda på andra ställen i systemet. Om man önskar att använda sin logotyp i sina mails till både elever och lärare så kan man ladda upp det till Speedadmin. Härefter kopiera länken till bilden och sätta in det i sin mall, eller signatur.

Det är också här man laddar upp den bild som man önskar som logo på anmälan. För att välja logotyp, som ska vara på anmälningssidan, ska man under gå tillbaka till "Grunddata" och klicka på "(Åter)anmälan", här kan logotypen också väljas.

 

 

 

”Toppnivå avdelning                Kulturskolan (ekonomiskt självständig avd)

Kategori                                         Individuell, Kör och orkester, Konst och drama

Ämnen                                          Gitarr, Piano, Kör1, Rockband, Bildkonst, Dramagrupp

Typ lektionsländ                         Solo 20, Solo 25

Underkategori                            Skola 1, Skola 2

Ett ämne består av en kombination av samtliga nivåer ex. En elev har valt att gå till Gitarr på 20 min och har önskat att undervisningen ska föregå på Skola 1.

Ämnet kommer heta Solo 20 Gitarr (underkategori Skola 1).

Ämnet kommer vara registrerat i avdelning Kulturskola i kategorin Individuell. ”

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.