Følg

SpeedAdmin App (Google Play + Apple App Store)

Appen kan gratis downloades fra både Apple Appstore og Google Play

mceclip0.png                          mceclip1.png                                                                                    

Afkrydsning af soloelever

Afkrydsning af hold

Notat på elev eller hold

Kommunikation

     Kommunikér direkte til en elev

     Send besked til alle i en gruppe

     Send en besked til alle elever og hold på en given dag

     Kommunikér med dine kolleger

Se publicerede arrangementer/bookinger

Se feriedage i appen

 

1. Afkrydsning af soloelever

Klik først på fremmøde-ikonet i bunden af appen
mceclip2.png

Appen vil altid starte op med at vise dagens dato. For at ændre datoen påvirkes datolinjen øverst ved at trække den til højre eller venstre. 

mceclip10.png                                                                    

For at registrere en elev som fremmødt, trækkes elevens navn til højre. Når det grønne flueben til venstre er helt synligt, fjernes fingeren fra skærmen. Nu er elevens ”boks” markeret med en grøn farve, og dermed markeret som fremmødt.

mceclip12.png                                                                     

For at markere en elev som fraværende, trækkes elevens navn til venstre. Når de tre hvide prikker til højre er helt synlige, fjernes fingeren fra skærmen. Nu vises de fraværsmuligheder den enkelte skole har valgt. Klik på den rigtige grund og eleven er markeret som farværende.

2. Afkrydsning af hold

Der findes to måder at afkrydse et hold. Den ene afkrydser alle deltagere på holdet samtidigt. Den anden gør det muligt at afkrydse eleverne enkeltvis.

Herunder vises hvordan hele holdet afkrydses.

mceclip13.png                                                                     

Afkryds et helt hold som fremmødt. Tryk og hold fingeren over det hold du ønsker at afkrydse og før fingeren mød højre. Når det grønne flueben er helt synligt, kan du slippe fingeren. Nu er hele holdet markeret som fremmødt.

mceclip14.png                                                                                                                                           

Afkryds et helt hold som ej fremmødet. Tryk og hold fingeren over det hold du ønsker at afkrydse og før fingeren mød venstre. Når de 3 hvide prikker fremkommer kan du slippe fingeren. Vælg en af mulighederne og klik på denne. Nu er hele holdet markeret med den valgte status.

mceclip15.png                                                                                                                                           

Den røde tekst på holdet viser hvor mange elever der er registreret aktive på holdet den valgte dag.

For at vise de enkelte deltagere på holdet, klikkes på den blå pil nederst på holdet. Nu kan du anvende samme fremgangsmåde som tidligere vist.

3. Notat på elev eller hold

Du kan indsætte et notat på en elev eller på et hold. Notaterne, vil efterfølgende, både være synligt fra app’en og fra elevens, eller holdets stamdata.

For at komme til stamdata for en elev eller et hold klikkes på
det runde ikon ud eleven eller holdet.

mceclip17.pngStamdataikon for elever

mceclip16.png Stamdataikon for hold

mceclip18.png

For at oprette et notat på elevens stamkort, klikkes på det grønne plus-ikon.

Vælg hvem notatet skal være synligt for ved at klikke på pennen.

mceclip19.png                                            

Indsæt tekst og/eller vedhæftede filer til dit notat. Gem dit notat ved at klikke på pilen i øverste højre hjørne.

mceclip20.png                                            

 

4. Kommunikation

Kommunikér direkte til en elev

Der kan kommunikeres direkte til elever ved at klikke på ikonet mceclip17.png

 1. Ring til eleven via mobilens eget abonnement
 2. Send en sms til eleven via mobilens eget abonnement
 3. kommunikér med eleven igennem SpeedAdmins beskedmodul.
  - Kun i denne løsning gemmes beskeden i SpeedAdmin.

mceclip21.png

 

Send besked til alle i en gruppe

Klik på gruppeikonet mceclip22.png

 1. Send en besked til alle der har tilknytning til holdet (elever+lærere)
 2. Send besked til alle elever på holdet uden lærere
  mceclip23.png

 

 1. Beskeden sendes til eleven og alle værger.
 2. Vælg om der skal sendes en Email, sms eller begge dele på samme tid. Teksten bliver ens i både Email og sms hvis begge dele vælges på samme tid.
 3. Indsæt dit emne til beskeden her
 4. Indsæt teksten til besked her
 5. send beskeden her
  mceclip24.png

 

Send en besked til alle elever og hold på en given dag

 

Klik på skema mceclip25.png

Klik på brevikonet ud for den valgte dag.
mceclip26.png

Kommunikér med dine kolleger

 

Klik på ”Menu” nederst i appen  mceclip27.png

Klik på mine kollegaer
mceclip28.png

Herfra kan du kommunikere med dine kolleger på samme måde som du kan kommunikere med dine elever (se tidligere afsnit)

 

 

5. Se publicerede arrangementer/bookinger

Klik på ”Arrangementer” øverst i appen
mceclip29.png

For at et arrangement vises i appen, skal bookingen være publiceret til den pågældende brugertype
mceclip30.png

Klik på arrangementet for at få vist elever og lærere der deltager. Hvis der er tilføjet ressursefelter til bookingen, vises indholdet også her.

mceclip31.png

 

6. Se feriedage i appen

Se feriedage fra sæsonplanlæggeren i appen ved at klikke på ”Ferie” øverst i appen. Her vises de dage der er lagt ind under feriefanen.

mceclip32.png

                                                                    

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.