Følg

SpeedAdmin App

SpeedAdmin App (Google Play + Apple App Store)

Appen kan laddas ner gratis från både Apple Appstore och Google Play

mceclip0.png                          mceclip1.png                                                                                    

Närvaro, individuella elever

Närvaro, grupp

Anteckning på elev eller grupp

Kommunikation

     Kommunicera direkt med en elev

     Skicka ett meddelande till alla i en grupp

     Skicka ett meddelande til alla elever och grupper på en angiven dag

     Kommunicera med kollegor

Se publicerede arrangemanger/bookingar

Se lovdagar i appen

 

1. Närvaro, individuella elever

Klicka på närvaroikonen längst ner på skärmen mceclip2.png

Appen börjar alltid med att visa datum för dagen. För att ändra datum dra datumraden längst upp åt höger eller vänster.

mceclip10.png                                                                    

För att registrera en elev som närvarande drar du elevens namn till höger. När den gröna bocken till vänster syns helt tar du bort fingret från skärmen. Nu är elevens "ruta" markerad med en grön färg och därmed är eleven markerad som närvarande.

mceclip12.png                                                                     

För att registrera en elev som frånvarande drar du elevens namn åt vänster. När de tre vita prickarna till höger syns helt tar du bort fingret från skärmen. Frånvaroalternativen, som varje enskild skola har definierat, visas nu. Klicka på önskad anledning varefter eleven markeras med vald status.

2. Närvaro av grupp

Det finns två alternativ för att bocka av närvaro på en grupp. Antingen kan man bocka av alla deltagare i gruppen samtidigt eller så markeras eleverna individuellt.

mceclip13.png                                                                     

Bocka av en hel grupp på en gång:
Tryck och håll fingret över gruppen du vill registrera närvaro för och dra med fingret åt höger. När det gröna fältet syns helt kan du släppa fingret. Nu är hela gruppen markerat som närvarande.

mceclip14.png                                                                                                                                           

Markera en hel grupp som inte är närvarande eller annan status:
Tryck och håll fingret över gruppen du vill markera och för fingret åt vänster. När de tre vita prickarna visas kan du släppa fingret. Välj ett av alternativen och klicka på det. Nu är hela gruppen markerad med vald status.

mceclip15.png                                                                                                                                           

Den röda texten på gruppen visar hur många elever som är registrerade som närvarande i gruppen och den valda dagen.

För att visa de enskilda deltagarna i gruppen, klicka på den blå pilen längst ner i gruppen. Nu kan du använda samma framgångssätt som tidigare visats.

 

3. Anteckning på elev eller grupp

Du kan igöra en anteckning på en elev eller en grupp. Anteckningarna syns sedan både i appen och på elevens eller gruppens grunddata i desktopversionen av SpeedAdmin.

För att komma till grunddata på en elev eller en grupp, klicka på den runda ikonen på eleven eller gruppen.

mceclip17.pngGrundkortsikon for elever

mceclip16.png Grundkortsikon for grupp

mceclip18.png

För att skapa en anteckning på elevens grundkort, klicka på den gröna plusikonen.

Genom att klicka på pennan väljer du först vem som ska kunna se anteckningen.

mceclip19.png                                            

Skriv in en text och / eller bifoga en fil i din anteckning. Spara anteckningen genom att klicka på pilen i det övre högra hörnet

mceclip20.png                                            

 

4. Kommunikation

Kommunicera direkt med en elev

Du kan ta kontakt direkt till elever genom att klicka på ikonenmceclip17.png

1. Ringa eleven via mobilens eget abonnemang
2. Skicka ett SMS till eleven via mobilens eget abonnemang
3. Kommunicera med eleven via SpeedAdmins meddelandemodul.
- Enbart vid detta alternativet sparas meddelandet i SpeedAdmin.

 

Det är även möjligt att sms:a eller ringa via SpeedAdmins system genom att klicka på ikonen 

  1. mceclip21.png

 

Skicka ett meddelande till alla i en grupp

Klicka på gruppikonen mceclip22.png

  1. Skicka ett meddelande till alla som går i gruppen (elever+lärare)
  2. Skicka ett meddelande till alla elever i gruppen utan lärere
    mceclip23.png

 

1. Meddelanden skickas både till eleven och vårdnadshavare.
2. Välj om du vill skicka e-post, SMS eller båda samtidigt. Texten kommer att vara densamma i både e-          post och SMS om båda väljs samtidigt.
3. Skriv in ditt ämne för meddelandet här
4. Skriv in/Klistra in texten för meddelande här
5. Skicka meddelandet här

mceclip24.png

 

Skicka ett meddelande till alla elever och grupper en given dag

 

Klicka på undervisning mceclip25.png

Klicka på brevikonen den valda dagen.
mceclip26.png

Kommunicera med dina kollegor

 

Klicka på ”Meny” nederst i appen  mceclip27.png

Klicka på mina kollegor
mceclip28.png

Härifrån kan du ha kontakt med dina kollegor på samma sätt som du kan kommunicera med dina elever (se tidligare avsnitt)

 

 

5. Se publicerade arrangemang/bookingar

Klicka på ”Arrangemang” överst i appen
mceclip29.png

För att en händelse ska visas i appen måste bokningen publiceras för nskad användartyp.
mceclip30.png

Klicka på arrangemanget för att se elever och lärare som ska vara med. Om resursfält har lagts till i bokningen visas även denna information här.

mceclip31.png

 

6. Se lovdagar i appen

Se lovdagar från Lov- och Läsårsplanen i appen genom at klicka på ”Lovdagar” överst i appen. Här visas de dagar som ligger under lovfliken

mceclip32.png

                                                                    

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.