SVERIGE

Guider, film och info på svenska. Tlf.: +46 3130 88 377 . Support Email: support@speedware.dk

Checklista

1. Speedadmins struktur

Se alle 9 artikler

2. Resurshantering

3. Anmälan/Återanmälan

Se alle 7 artikler

4. Betalning/fakturering

Se alle 9 artikler

5. Kommunikation

6. Aktivitet och bokningar

7. Timberäkning

8. Läraradministration

9. Funktioner för lärare

Se alle 11 artikler

10. Elevadministration

11. Div. vägledningar

12. Felsökning

13. Import

14. Sidspecifik hjälp