SVERIGE

Guider, film och info på svenska. Tlf.: +46 3130 88 377 . Support Email: support@speedware.dk

Checklista

1. Speedadmins struktur

Se alle 9 artikler

2. Resurshantering

3. Anmälan/Återanmälan

4. Betalning/fakturering

Se alle 9 artikler

5. Kommunikation

6. Aktivitet och bokningar

7. Timberäkning

8. Läraradministration

9. Funktioner för lärare

Se alle 10 artikler

10. Elevadministration

Se alle 7 artikler

11. Div. vägledningar

12. Felsökning

13. Import

14. Sidspecifik hjälp