NORGE

Veiledning, film og info på norsk. Norsk Tlf: +47 23 96 66 15 Epost: support@speedware.dk

Sjekklister

1. Oppsettning

2. Ressurs håndtering

3. Påmelding/Re-registrering

Se alle 9 artikler

4. Betaling/Fakturering

Se alle 8 artikler

5. Kommunikasjon

6. Aktiviteter/Booking

7. Timeberegning

8. Lærer administrasjon

9. Lærer funksjoner

10. Elev administrasjon

11. Div. veiledninger

13. Import

14. Side spesifikk hjelp