13. Import

Retningslinjer og skabeloner til masseimport af data i speedadmin.